Subsidies
Landelijk georganiseerde jeugdverenigingen Cultuureducatieve verenigingen Verenigingen informatie en participatie Politieke jongerenbewegingen Experimentele projecten Projectoproepen Jeugdhuizen Internationale projecten Jeugdverblijfcentra Brede school Organisaties kansengroepen Grootschalige jeugdevenementen Verenigingen met bijzondere opdracht Tewerkstelling
Lokaal en bovenlokaal jeugdbeleid Kadervorming en attesten Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid Kinderrechten Internationale samenwerking Uitleendienst Kampeermateriaal Begroting Onderzoek Beleidsdocumenten Fiscale aftrek kinderopvang Publicaties Parlementaire vragen en initiatieven

Indiendata en formulieren

Structurele subsidies

Omschrijving Indiendatum Formulieren - Leidraad

Voortgangsrapportage - verantwoording van de subsidie 2018

 

 

Uiterlijk op 31 maart 2019

Leidraad bij de voortgangsrapportage 2018 (.pdf)

Aanvraag van een erkenning voor nieuwe verenigingen Een aanvraag kan één keer per 4 jaar worden ingediend - eerstvolgende indienronde in 2020, vóór 1 juni

Formulier 'Aanvraag van een erkenning' (.docx)

Leidraad voor het aanvragen van een erkenning (.pdf)

Leidraad voor het aantonen van modules (.pdf)

Sjabloon modules (.xls)

Sjabloon begroting (.xls)

Projectsubsidies

Omschrijving Indiendatum Formulier - Leidraad - Model
Aanvraag van een projectsubsidie voor landelijk georganiseerde jeugdverenigingen die een werkingssubsidie ontvangen uiterlijk op 1 september

Formulier 'Aanvraag van een projectsubsidie' (.docx)