Subsidies
Landelijk georganiseerde jeugdverenigingen Cultuureducatieve verenigingen Verenigingen informatie en participatie Politieke jongerenbewegingen Experimentele projecten Projectoproepen Jeugdhuizen Internationale projecten Jeugdverblijfcentra Brede school Organisaties kansengroepen Grootschalige jeugdevenementen Verenigingen met bijzondere opdracht Tewerkstelling
Lokaal en bovenlokaal jeugdbeleid Kadervorming en attesten Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid Kinderrechten Internationale samenwerking Uitleendienst Kampeermateriaal Begroting Onderzoek Beleidsdocumenten Fiscale aftrek kinderopvang Publicaties Parlementaire vragen en initiatieven

In de kijker

05.01.2018 | Projectsubsidie 2018 voor twee landelijk georganiseerde jegudverenigingen

De minister van Jeugd besliste om twee projecten van landelijk georganiseerde jegudverenigingen te aanvaarden voor subsidiëring. Het gaat om projecten die inspelen op nieuwe ontwikkelingen of opportuniteiten die niet konden worden voorzien bij het opstellen van de beleidsnota en die voor de vereniging een bijzonder karakter hebben.

  • Inclusieve animatorcursus - 60 438 euro
    (project van Chirojeugd Vlaanderen)

  • Bloemenstadhuis: een inclusief jeugdproject - 8 000 euro
    (project van Bloemenstad)

Meer info: overzicht van de gesubsidieerde projecten (.doc)