Subsidies
Landelijk georganiseerde jeugdverenigingen Cultuureducatieve verenigingen Verenigingen informatie en participatie Politieke jongerenbewegingen Experimentele projecten Projectoproepen Jeugdhuizen Internationale projecten Jeugdverblijfcentra Brede school Organisaties kansengroepen Grootschalige jeugdevenementen Verenigingen met bijzondere opdracht Tewerkstelling
Lokaal en bovenlokaal jeugdbeleid Kadervorming en attesten Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid Kinderrechten Internationale samenwerking Uitleendienst Kampeermateriaal Begroting Onderzoek Beleidsdocumenten Fiscale aftrek kinderopvang Publicaties Parlementaire vragen en initiatieven

Overzichten gesubsidieerde verenigingen en projecten

Structurele subsidies

Opgelet: Eventuele recente naamswijzigingen en wijzigingen van contactgegevens van verenigingen zijn alleen opgenomen in het overzicht van het lopende begrotingsjaar. In de oudere overzichten kun je dus nog verouderde contactgegevens tegenkomen.

  Overzichten Aantal
Begrotingsjaar 2020 Overzicht gesubsidieerde verenigingen - begrotingsjaar 2020 (.doc) 64
Begrotignsjaar 2019 Overzicht gesubsidieerde verenigingen - begrotingsjaar 2019 (.doc) 66
Begrotingsjaar 2018 Overzicht gesubsidieerde verenigingen - begrotingsjaar 2018 (.doc) 66
Begrotingsjaar 2017 Overzicht gesubsidieerde verenigingen - begrotingsjaar 2017 (.doc) 66
Begrotingsjaar 2016 Overzicht gesubsidieerde verenigingen - begrotingsjaar 2016 (.doc) 63
Begrotingsjaar 2015 Overzicht gesubsidieerde verenigingen - begrotingsjaar 2015 (.doc) 62
Begrotingsjaar 2014 Overzicht gesubsidieerde verenigingen - begrotingsjaar 2014 (.doc) 60
Begrotingsjaar 2013 Overzicht gesubsidieerde verenigingen - begrotingsjaar 2013 (.doc) 65
Begrotingsjaar 2012 Overzicht gesubsidieerde verenigingen - begrotingsjaar 2012 (.doc) 65
Begrotingsjaar 2011 Overzicht gesubsidieerde verenigingen - begrotingsjaar 2011 (.doc) 64
Begrotingsjaar 2010 Overzicht gesubsidieerde verenigingen - begrotingsjaar 2010 (.doc) 66
Begrotingsjaar 2009 Overzicht gesubsidieerde verenigingen - begrotingsjaar 2009 (.doc) 69
Begrotingsjaar 2008 Overzicht gesubsidieerde verenigingen - begrotingsjaar 2008 (.doc) 67
Begrotingsjaar 2007 Overzicht gesubsidieerde verenigingen - begrotingsjaar 2007 (.doc) 66

Projectsubsidies

Opgelet: Het begrotingsjaar loopt niet altijd gelijk met het jaar van subsidiëring of het jaar van uitvoering van het project. Die gegevens vind je in de overzichten zelf.

  Overzichten Aantal projecten
Begrotingsjaar 2017 Overzicht gesubsidieerde projecten - begrotingsjaar 2017 (.doc) 2
Begrotingsjaar 2016 Er werden geen projectaanvragen ingediend/goedgekeurd. 0
Begrotingsjaar 2015 Overzicht gesubsidieerde projecten - begrotingsjaar 2015 (.doc) 1
Begrotingsjaar 2014 Overzicht gesubsidieerde projecten - begrotingsjaar 2014 (.doc) 1
Begrotingsjaar 2013 Overzicht gesubsidieerde projecten begrotingsjaar 2013 (.doc) 4
Begrotingsjaar 2012 Overzicht gesubsidieerde projecten begrotingsjaar 2012 (.doc) 1
Begrotingsjaar 2011 In 2011 ontvangt geen enkele vereniging een projectsubsidie. 0
Begrotingsjaar 2010 In 2010 ontvangt geen enkele vereniging een projectsubsidie. 0
Begrotingsjaar 2009 Overzicht gesubsidieerde projecten begrotingsjaar 2009 (.doc) 5
Begrotingsjaar 2008 Overzicht gesubsidieerde projecten begrotingsjaar 2008 (.doc) 6
Begrotingsjaar 2007 Overzicht gesubsidieerde projecten begrotingsjaar 2007 (.doc) 5