Subsidies
Landelijk georganiseerde jeugdverenigingen Cultuureducatieve verenigingen Verenigingen informatie en participatie Politieke jongerenbewegingen Experimentele projecten Projectoproepen Jeugdhuizen Internationale projecten Jeugdverblijfcentra Brede school Organisaties kansengroepen Grootschalige jeugdevenementen Verenigingen met bijzondere opdracht Tewerkstelling
Lokaal en bovenlokaal jeugdbeleid Kadervorming en attesten Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid Kinderrechten Internationale samenwerking Uitleendienst Kampeermateriaal Begroting Onderzoek Beleidsdocumenten Fiscale aftrek kinderopvang Publicaties Parlementaire vragen en initiatieven

Kindvriendelijke steden en gemeenten

17.06.2018 | Minister Sven Gatz lauwert nieuwe lichting kindvriendelijke steden en gemeenten

Aarschot, Beersel, Brugge, Denderleeuw, Genk, Halle, Hoogstraten, Riemst en Sint-Katelijne-Waver mogen zich de komende zes jaar kindvriendelijke stad of gemeente noemen. Een jury beoordeelde hen op basis van het afgelegde traject, hun strategie op vlak van kindvriendelijkheid en de verankering daarvan in het hele beleid. Het zijn stuk voor stuk steden en gemeenten die de kinderrechten hoog in het vaandel dragen en waar kindvriendelijkheid als een rode draad door alle lokale beleidsdomeinen loopt.

Op 17 juni reikte minister van Jeugd Sven Gatz voor de derde maal de labels ‘kindvriendelijke steden en gemeenten’ uit. Het label kent zijn oorsprong in de internationale Child Friendly Citiesbeweging, een initiatief van de VN en UNICEF. Het lauwert steden en gemeenten die het internationale Kinderrechtenverdrag actief toepassen in alle beleidsdomeinen die invloed hebben op kinderen en jongeren. De uitreiking vond plaats in Middelkerke, kindvriendelijke gemeente sinds 2016.

Minister Gatz overhandigde persoonlijk de oorkonde aan de laureaten. Hij zet met overtuiging zijn schouders onder het label: “Een stedelijke omgeving die vriendelijk is voor kinderen, is tegelijk voor iedereen vriendelijk: voor grote mensen, voor kleine mensen, voor mensen met een beperking en voor mensen zonder beperking, voor zwakke weggebruikers en voor senioren. Hetzelfde geldt voor een cultuurbeleid, een jeugdbeleid, mobiliteitsbeleid en ga zo maar door: als er daarbij aandacht bestaat voor kinderen, komt dat de hele lokale samenleving ten goede. Daarom vind ik het label voor Kindvriendelijke steden en gemeenten een schitterend instrument.”

Meer informatie over het label op het www.kindvriendelijkestedenengemeenten.be


27.03.2018 | Maak kennis met de nieuwe lichting kindvriendelijke steden en gemeenten!

Op zondag 17 juni reikt de minister van Jeugd in Middelkerke de labels 'kindvriendelijke steden en gemeenten' uit. Het label wordt toegekend aan steden en gemeenten die kinderrechten hoog in het vaandal dragen en waar er een breed draagvlak rond kindvriendelijkheid bestaat, zowel bij de politici als bij de eigen diensten. Het toekomstige beleid komt er tot stand in nauwe interactie met kinderen en jongeren, andere beleidsdomeinen en alle belanghebbenden. Tot nu toe kregen al vijftien lokale besturen deze erkenning, waaronder Middelkerke.

De laureaten analyseerden hun beleid door een kindvriendelijke bril en engageren zich om het internationale Kinderrechtenverdrag om te zetten in een concreet beleid op alle terreinen waarmee kinderen en jongeren in aanraking komen. Meer info over het label kindvriendelijke steden en gemeenten.


Voor wie?

Benieuwd naar de nieuwe lichting kindvriendelijke steden en gemeenten? Blokkkeer 17 juni dan alvast in je agenda! Het is niet zo dat alleen jeugdconsulenten of schepenen van Jeugd aan de labeluitreiking mogen deelnemen. Vind je belangrijk dat niet alleen een jeugddienst met vragen van kinderen en jongeren aan de slag gaat? Ben je als lokale ambtenaar werkzaam bij een van de andere diensten, zoals Leefmilieu, Openbare Werken of de Sociale Dienst? Of heb je als inwoner van je stad of gemeente een groot hart voor kindvriendelijkheid? Dan ben je meer dan welkom!


Programma

11.00 - 11.30 u. Onthaal en inschrijvingen
11.30 - 12.30 u. Zomerse barbecue en beurs labelsteden 2018
12.30 - 12.45 u.

Verwelkoming en toelichting bij het dagprogramma
Annabelle Van Nieuwenhuyse

12.45 - 13.45 u. Keuzesessies
 

Sessie 1: Hoe ontwikkel je kindvriendelijke publieke ruimte in je stad of gemeente?
Sabine Miedema (Kind & Samenleving)
Sabine Miedema heeft het in deze inspirerende sessie over het thema kindvriendelijke publieke ruimte. Welke basisprincipes zijn nodig voor een stad of gemeente op kinder- en jongerenmaat? Hoe overtuig je medewerkers uit verschillende beleidsdomeinen? Dankzij praktijkvoorbeelden uit Vlaanderen en het buitenland zal je met nieuwe inzichten naar huis gaan.

  Sessie 2: Kinderen (de) baas? Een blik door een kindvriendelijke bril
Ellen Van Vooren (Kenniscentrum Kinderrechten)
In deze interactieve workshop wordt ruimte gecreëerd om te discussiëren en te reflecteren over hoe we naar kinderen kijken. Een kindbeeld, wat is dat nu precies? Wie bepaalt dat kindbeeld? En welke invloed heeft dat op mijn handelen? Deze workshop is toegankelijk voor een breed publiek en vereist geen voorkennis in kinderrechten.
13.45 - 14.00 u. Zoete pauze met wafels en ijsjes
14.00 - 14.30 u.

Verdere verwelkoming en toelichting over het label
- Bart Vandekerckhove, schepen van Jeugd
- Bart Rogé, directeur Demos - jurylid
- Sven Gatz, minister van Jeugd

14.30 - 15.30 u. Officiële uitreiking van het label 2018-2023
15.30 - 16.30 u. Receptie en beurs labelsteden 2018
Extra De hele dag door kunnen kinderen en jongeren gebruik maken van het spelmateriaal en de speeltoestellen op de locatie.

Praktische info

Wanneer? Zondag 17 juni 2018 | 11u00 tot 16u30
Waar? De Calidris - Strandlaan 1, 8434 Westende
Hoe inschrijven?

Schrijf je in via het online formulier
Deelname is gratis. Je bent niet verplicht om het volledige programma te volgen.

Kom je met een groep naar Middelkerke? Eén persoon kan dan de formulieren invullen voor meerdere groepsleden.

Nog vragen?

Willemien Geukens - willemien.geukens@cjsm.vlaanderen.be
T 02 553 42 35