Subsidies
Landelijk georganiseerde jeugdverenigingen Cultuureducatieve verenigingen Verenigingen informatie en participatie Politieke jongerenbewegingen Experimentele projecten Projectoproepen Jeugdhuizen Internationale projecten Jeugdverblijfcentra Brede school Organisaties kansengroepen Grootschalige jeugdevenementen Verenigingen met bijzondere opdracht Tewerkstelling
Lokaal jeugdbeleid Kadervorming en attesten Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid Kinderrechten Internationale samenwerking Uitleendienst Kampeermateriaal Begroting Onderzoek Beleidsdocumenten Fiscale aftrek kinderopvang Publicaties Parlementaire vragen en initiatieven

Kindvriendelijke steden en gemeenten

27.03.2018 | Maak kennis met de nieuwe lichting kindvriendelijke steden en gemeenten!

Kindvriendelijke gemeenteOp zondag 17 juni reikt de minister van Jeugd in Middelkerke het label kindvriendelijke steden en gemeenten uit. Het label wordt toegekend aan steden en gemeenten die kinderrechten hoog in het vaandal dragen en waar er een breed draagvlak rond kindvriendelijkheid bestaat, zowel bij de politici als bij de eigen diensten. Het toekomstige beleid komt er tot stand in nauwe interactie met kinderen en jongeren, andere beleidsdomeinen en alle belanghebbenden. Tot nu toe kregen al vijftien lokale besturen deze erkenning, waaronder Middelkerke.


Voor wie?

Benieuwd naar de nieuwe lichting kindvriendelijke steden en gemeenten? Blokkkeer 17 juni dan alvast in je agenda! Het is niet zo dat alleen jeugdconsulenten of schepenen van Jeugd aan de labeluitreiking mogen deelnemen. Vind je belangrijk dat niet alleen een jeugddienst met vragen van kinderen en jongeren aan de slag gaat? Ben je als lokale ambtenaar werkzaam bij een van de andere diensten, zoals Leefmilieu, Openbare Werken of de Sociale Dienst? Of heb je als inwoner van je stad of gemeente een groot hart voor kindvriendelijkheid? Dan ben je meer dan welkom!


Programma

11.00 - 11.30 u. Onthaal en inschrijvingen
11.30 - 12.30 u. Lunch en opening beurs labelsteden 2018
12.30 - 12.45 u.

Toelichting bij het dagprogramma

12.45 - 13.45 u. Keuzesessies
 

Sessie 1: Hoe kindvriendelijk beleid verder uitbouwen in je stad of gemeente?
Deze sessie is bedoeld voor iedereen die expertise heeft opgebouwd of aan het opbouwen is over dit thema. Dat kunnen lokale ambtenaren of beleidsmakers zijn uit steden en gemeenten met of zonder kindvriendelijk label. Maar ook medewerkers van organisaties die willen inzetten op kindvriendelijkheid zijn van harte welkom!

  Sessie 2: Een blik door een kindvriendelijke bril
Deze minder theoretische sessie is bedoeld voor iedereen die interesse heeft in kindvriendelijkheid en wat dat precies inhoudt. Je leert er kijken vanuit de leefwereld van kinderen en jongeren en kunt er proeven van wat kindvriendelijkheid allemaal kan betekenen. Ervaring met kindvriendelijkheid of niet? Het maakt niet uit!
13.45 - 14.00 u. Pauze
14.00 - 14.30 u. Verdere verwelkoming en toelichting over het label
14.30 - 15.30 u. Officiële uitreiking van het label 2018-2024
15.30 - 16.30 u. Receptie - Mogelijkheid tot bezoek beurs labelsteden 2018

Praktische info

Wanneer? Zondag 17 juni 2018 | 11u00 tot 16u30
Waar? Middelkerke (exacte locatie wordt nog meegedeeld)
Hoe inschrijven?

Deelname is gratis. Schrijf je wel vooraf in via het online formulier
Kom je met een groep naar Middelkerke? Geen probleem! Eén persoon kan dan de formulieren invullen voor alle groepsleden.

Nog vragen?

Willemien Geukens - willemien.geukens@cjsm.vlaanderen.be
T 02 553 42 35

 


14.02.2018 | Jouw visie op een kind- en jeugdvriendelijke stad of gemeente

Wat is een kind- en jeugdvriendelijke stad of gemeente? Wat betekent kindvriendelijkheid vandaag? En hoe wordt die anno 2018 uitgedaagd?

Op 29 maart 2018 organiseren we een open denkdag rond kindvriendelijkheid. We nodigen graag iedereen met een mening, een idee of een ervaring uit voor deze informatieve en informele bijeenkomst.

De doelstelling van deze open denkdag is breed informatie te verzamelen over maatschappelijke tendensen en bestuurlijke evoluties en hun impact op kindvriendelijkheid. We organiseren hiervoor verschillende denktafels en voorzien telkens een toelichting over voorliggend thema. Deze denkdag kadert binnen een ruimer onderzoek waarin de visie op een kind- en jeugdvriendelijke stad of gemeente in vraag wordt gesteld en aangescherpt.

De open denkdag rond kindvriendelijkheid wordt georganiseerd door onderzoekers van AP Hogeschool en HoGent in samenwerking met de jury van het label Kindvriendelijke Steden en Gemeenten en het Departement Cultuur, Jeugd en Media van de Vlaamse Overheid.

Praktisch

Wanneer? Donderdag 29 maart 2018 | 9u30 tot 12u30
Waar? Aromagebouw, Vooruitgangstraat 323, 1030 Schaarbeek.
Je vindt het Aromagebouw vlakbij station Brussel-Noord, op wandelafstand of met tramlijn 3 - 25 - 32 - 55, halte Thomas
Hoe inschrijven?

Deelname is gratis. Schrijf je wel vooraf in op de site van VVJ

Nog vragen?

Didier Reynaert, HoGent - didier.reynaert@hogent.be
Nathalie van Ceulebroeck, AP Hogeschool - nathalie.vanceulebroeck@ap.be

 


16.11.2017 | Ding mee naar het label 'kindvriendelijke steden en gemeenten'!

Kindvriendelijke stadHeeft jouw stad of gemeente de ambitie om op lange termijn te werken aan een kindvriendelijk beleid? Vanaf vandaag kun je bij het Departement Cultuur, Jeugd en Media een portfolio indienen voor de toekenning van het label 'kindvriendelijke steden en gemeenten'.

Erkenning door een label

Op dit moment kunnen vijftien lokale besturen zich officieel kindvriendelijke stad of gemeente noemen. Het zijn steden en gemeenten waar er een breed draagvlak rond kindvriendelijkheid bestaat, zowel bij de politiek als bij de eigen diensten. Het toekomstige beleid komt er tot stand in nauwe interactie met kinderen en jongeren, andere beleidsdomeinen en alle belanghebbenden. De uiteindelijke uitdagingen en keuzes voor een kindvriendelijk beleid worden vastgelegd in een lokale strategie kindvriendelijkheid.

Een portfolio indienen

Wil jij met jouw stad of gemeente dezelfde richting inslaan? En samen met de vijftien andere steden en gemeenten uitpakken met het label? Stel dan een portfolio samen waarin je aantoont dat je aan een aantal criteria voldoet en bezorg het ten laatste op 18 februari 2018 aan het Departement Cultuur, Jeugd en Media. Invulsjabloon voor het portfolio

Een jury beslist of een stad of gemeente voldoende inspanningen rond kindvriendelijkheid kan aantonen. Wordt het label toegekend, dan is dat zes jaar geldig.


Kindvriendelijke steden en gemeentenMeer informatie