Subsidies
Landelijk georganiseerde jeugdverenigingen Cultuureducatieve verenigingen Verenigingen informatie en participatie Politieke jongerenbewegingen Experimentele projecten Projectoproepen Jeugdhuizen Internationale projecten Jeugdverblijfcentra Brede school Organisaties kansengroepen Grootschalige jeugdevenementen Verenigingen met bijzondere opdracht Tewerkstelling
Lokaal jeugdbeleid Kadervorming en attesten Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid Kinderrechten Internationale samenwerking Uitleendienst Kampeermateriaal Begroting Onderzoek Beleidsdocumenten Fiscale aftrek kinderopvang Publicaties Parlementaire vragen en initiatieven

Kindvriendelijke steden en gemeenten

14.02.2018 | Jouw visie op een kind- en jeugdvriendelijke stad of gemeente

Wat is een kind- en jeugdvriendelijke stad of gemeente? Wat betekent kindvriendelijkheid vandaag? En hoe wordt die anno 2018 uitgedaagd?

Op 29 maart 2018 organiseren we een open denkdag rond kindvriendelijkheid. We nodigen graag iedereen met een mening, een idee of een ervaring uit voor deze informatieve en informele bijeenkomst.

De doelstelling van deze open denkdag is breed informatie te verzamelen over maatschappelijke tendensen en bestuurlijke evoluties en hun impact op kindvriendelijkheid. We organiseren hiervoor verschillende denktafels en voorzien telkens een toelichting over voorliggend thema. Deze denkdag kadert binnen een ruimer onderzoek waarin de visie op een kind- en jeugdvriendelijke stad of gemeente in vraag wordt gesteld en aangescherpt.

De open denkdag rond kindvriendelijkheid wordt georganiseerd door onderzoekers van AP Hogeschool en HoGent in samenwerking met de jury van het label Kindvriendelijke Steden en Gemeenten en het Departement Cultuur, Jeugd en Media van de Vlaamse Overheid.

Praktisch

Wanneer? Donderdag 29 maart 2018 | 9u30 tot 12u30
Waar? Aromagebouw, Vooruitgangstraat 323, 1030 Schaarbeek.
Je vindt het Aromagebouw vlakbij station Brussel-Noord, op wandelafstand of met tramlijn 3 - 25 - 32 - 55, halte Thomas
Hoe inschrijven?

Deelname is gratis. Schrijf je wel vooraf in op de site van VVJ

Nog vragen?

Didier Reynaert, HoGent - didier.reynaert@hogent.be
Nathalie van Ceulebroeck, AP Hogeschool - nathalie.vanceulebroeck@ap.be

 


16.11.2017 | Ding mee naar het label 'kindvriendelijke steden en gemeenten'!

Kindvriendelijke stadHeeft jouw stad of gemeente de ambitie om op lange termijn te werken aan een kindvriendelijk beleid? Vanaf vandaag kun je bij het Departement Cultuur, Jeugd en Media een portfolio indienen voor de toekenning van het label 'kindvriendelijke steden en gemeenten'.

Erkenning door een label

Op dit moment kunnen vijftien lokale besturen zich officieel kindvriendelijke stad of gemeente noemen. Het zijn steden en gemeenten waar er een breed draagvlak rond kindvriendelijkheid bestaat, zowel bij de politiek als bij de eigen diensten. Het toekomstige beleid komt er tot stand in nauwe interactie met kinderen en jongeren, andere beleidsdomeinen en alle belanghebbenden. De uiteindelijke uitdagingen en keuzes voor een kindvriendelijk beleid worden vastgelegd in een lokale strategie kindvriendelijkheid.

Een portfolio indienen

Wil jij met jouw stad of gemeente dezelfde richting inslaan? En samen met de vijftien andere steden en gemeenten uitpakken met het label? Stel dan een portfolio samen waarin je aantoont dat je aan een aantal criteria voldoet en bezorg het ten laatste op 18 februari 2018 aan het Departement Cultuur, Jeugd en Media. Invulsjabloon voor het portfolio

Een jury beslist of een stad of gemeente voldoende inspanningen rond kindvriendelijkheid kan aantonen. Wordt het label toegekend, dan is dat zes jaar geldig.


Kindvriendelijke steden en gemeentenMeer informatie