Subsidies
Landelijk georganiseerde jeugdverenigingen Cultuureducatieve verenigingen Verenigingen informatie en participatie Politieke jongerenbewegingen Experimentele projecten Projectoproepen Jeugdhuizen Internationale projecten Jeugdverblijfcentra Brede school Organisaties kansengroepen Grootschalige jeugdevenementen Verenigingen met bijzondere opdracht Tewerkstelling
Lokaal en bovenlokaal jeugdbeleid Kadervorming en attesten Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid Kinderrechten Internationale samenwerking Uitleendienst Kampeermateriaal Begroting Onderzoek Beleidsdocumenten Fiscale aftrek kinderopvang Publicaties Parlementaire vragen en initiatieven

Kinderrechtenmonitor

Een jaar voor het einde van een regeerperiode wordt een rapport opgemaakt dat al het beschikbare materiaal bundelt. Dat rapport beoogt verdieping en samenhang en moet helpen bij de omgevingsanalyse van een volgende beleidsperiode, de rapportage van het jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan en de rapportage voor het VN-comité.