Subsidies
Lokaal jeugdbeleid Landelijk georganiseerde jeugdverenigingen Cultuureducatieve verenigingen Verenigingen informatie en participatie Politieke jongerenbewegingen Experimentele projecten Projectoproepen Jeugdhuizen Internationale projecten Jeugdverblijfcentra Brede school Organisaties kansengroepen Grootschalige jeugdevenementen Verenigingen met bijzondere opdracht Tewerkstelling
Kadervorming en attesten Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid Kinderrechten Internationale samenwerking Uitleendienst Kampeermateriaal Begroting Onderzoek Beleidsdocumenten Fiscale aftrek kinderopvang Publicaties Parlementaire vragen en initiatieven

Contactpersoon

Contactpersoon voor meer informatie

Joost Van Haelst
Kinderrechtencoördinator

afdeling Jeugd
Arenbergstraat 9
1000 Brussel
T 02 553 33 73
F 02 553 41 17
@ joost.vanhaelst@cjsm.vlaanderen.be

 

Joost Van Haelst