Subsidies
Lokaal jeugdbeleid Landelijk georganiseerde jeugdverenigingen Cultuureducatieve verenigingen Verenigingen informatie en participatie Politieke jongerenbewegingen Experimentele projecten Projectoproepen Jeugdhuizen Internationale projecten Jeugdverblijfcentra Brede school Organisaties kansengroepen Grootschalige jeugdevenementen Verenigingen met bijzondere opdracht Tewerkstelling
Kadervorming en attesten Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid Kinderrechten Internationale samenwerking Uitleendienst Kampeermateriaal Begroting Onderzoek Beleidsdocumenten Fiscale aftrek kinderopvang Publicaties Parlementaire vragen en initiatieven

Contactpersonen

Contactpersonen voor meer informatie

Joost Van Haelst
Kinderrechtencoördinator

afdeling Jeugd
Arenbergstraat 9
1000 Brussel
T 02 553 33 73
F 02 553 41 17
@ joost.vanhaelst@cjsm.vlaanderen.be

 

Joost Van Haelst


Gerda Van Roelen Teamverantwoordelijke

afdeling Jeugd
team Jeugd- en Kinderrechtenbeleid
Arenbergstraat 9
1000 Brussel
T 02-553 41 41
F 02-553 41 17
@ gerda.vanroelen@cjsm.vlaanderen.be

 

Gerda Van Roelen