Subsidies
Landelijk georganiseerde jeugdverenigingen Cultuureducatieve verenigingen Verenigingen informatie en participatie Politieke jongerenbewegingen Experimentele projecten Projectoproepen Jeugdhuizen Internationale projecten Jeugdverblijfcentra Brede school Organisaties kansengroepen Grootschalige jeugdevenementen Verenigingen met bijzondere opdracht Tewerkstelling
Lokaal en bovenlokaal jeugdbeleid Kadervorming en attesten Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid Kinderrechten Internationale samenwerking Uitleendienst Kampeermateriaal Begroting Onderzoek Beleidsdocumenten Fiscale aftrek kinderopvang Publicaties Parlementaire vragen en initiatieven

Contactpersonen

Contactpersonen voor meer informatie

Joost Van Haelst
Kinderrechtencoördinator

Kennis en beleid - team Transversaal en internationaal
Arenbergstraat 9
1000 Brussel
T 02 553 33 73
@ joost.vanhaelst@vlaanderen.be

 

Joost Van Haelst


Gerda Van Roelen Teamverantwoordelijke

Kennis en beleid - team Transversaal en internationaal
Arenbergstraat 9
1000 Brussel
T 02-553 41 41
@ gerda.vanroelen@vlaanderen.be

 

Gerda Van Roelen