Subsidies
Landelijk georganiseerde jeugdverenigingen Cultuureducatieve verenigingen Verenigingen informatie en participatie Politieke jongerenbewegingen Experimentele projecten Projectoproepen Jeugdhuizen Internationale projecten Jeugdverblijfcentra Brede school Organisaties kansengroepen Grootschalige jeugdevenementen Verenigingen met bijzondere opdracht Tewerkstelling
Lokaal en bovenlokaal jeugdbeleid Kadervorming en attesten Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid Kinderrechten Internationale samenwerking Uitleendienst Kampeermateriaal Begroting Onderzoek Beleidsdocumenten Fiscale aftrek kinderopvang Publicaties Parlementaire vragen en initiatieven

Coördinatie kinderrechtenbeleid

Binnen de Vlaamse overheid staat de afdeling Jeugd in voor de coördinatie van het kinderrechtenbeleid. Het VN-Kinderrechtenverdrag (New York, 20 november 1989) is daarbij het vertrekpunt. Sinds de goedkeuring ervan in 1991 heeft de Vlaamse overheid al verscheidene initiatieven genomen om de rechten van het kind te waarborgen. Centraal daarbij staat de keuze voor een duidelijke coördinatie en dat zowel op politiek als op administratief niveau.

 

Kinderrechtenverdrag

De gewaarborgde rechten van het kind zijn opgenomen in het VN-Kinderrechtenverdrag en de bijhorende facultatieve protocollen. Het Kinderrechtenverdrag heeft betrekking op al wie nog geen achttien en dus minderjarig is. In het verdrag beloven de lidstaten de gewaarborgde rechten en beginselen in hun land toe te passen.

Toezicht

Het Kinderrechtenverdrag moet zowel op Vlaams niveau als op de andere niveaus van België nageleefd worden. Vandaar het belang van toezichtsmechanismen op Vlaams en nationaal niveau. Daarnaast benadrukt het Kinderrechtenverdrag het belang van internationale samenwerking.

 

Kinderrechtenmonitor

De kinderrechtenmonitor moet de Vlaamse minister bevoegd voor de coördinatie van het kinderrechtenbeleid, zijn collega’s en de betrokken administraties ondersteunen in de uitvoering en naleving van het Kinderrechtenverdrag.

Contactpersonen

Contactgegevens van de kinderrechtencoördinator en andere personen bij wie je terecht kunt voor meer informatie over het kinderrechtenbeleid van de Vlaamse overheid.