Subsidies
Landelijk georganiseerde jeugdverenigingen Cultuureducatieve verenigingen Verenigingen informatie en participatie Politieke jongerenbewegingen Experimentele projecten Projectoproepen Jeugdhuizen Internationale projecten Jeugdverblijfcentra Brede school Organisaties kansengroepen Grootschalige jeugdevenementen Verenigingen met bijzondere opdracht Tewerkstelling
Lokaal jeugdbeleid Kadervorming en attesten Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid Kinderrechten Internationale samenwerking Uitleendienst Kampeermateriaal Begroting Onderzoek Beleidsdocumenten Fiscale aftrek kinderopvang Publicaties Parlementaire vragen en initiatieven

Formulieren en leidraden

Nieuwe regeling (vanaf 1 oktober 2015)

Omschrijving Indiendatum Formulieren en leidraden
Aanvraag van de erkenning van een kadervormingstraject uiterlijk zes maanden voor de start van het traject

Aanvraag van de erkenning van een kadervormingstraject (.docx)

Vorige regeling (tot 30 september 2015)

Omschrijving Indiendatum Formulieren
Melding van een kadervormingscursus waarvan het eerste deel vóór 1 oktober 2015 plaatsvond uiterlijk 14 dagen voor de aanvang van de cursus

Melding van een kadervormingscursus voor animator, hoofdanimator, instructeur of hoofdinstructeur (.xls)

Aanvraag van attesten animator, hoofdanimator, instructeur of hoofdinstructeur in het jeugdwerk na succesvolle beëindiging van de cursus en de stage Aanvraag van kadervormingsattesten (.xlsx)