Subsidies
Landelijk georganiseerde jeugdverenigingen Cultuureducatieve verenigingen Verenigingen informatie en participatie Politieke jongerenbewegingen Experimentele projecten Projectoproepen Jeugdhuizen Internationale projecten Jeugdverblijfcentra Brede school Organisaties kansengroepen Grootschalige jeugdevenementen Verenigingen met bijzondere opdracht Tewerkstelling
Lokaal en bovenlokaal jeugdbeleid Kadervorming en attesten Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid Kinderrechten Internationale samenwerking Uitleendienst Kampeermateriaal Begroting Onderzoek Beleidsdocumenten Fiscale aftrek kinderopvang Publicaties Parlementaire vragen en initiatieven

Regelgeving

De nieuwe regeling voor de erkenning van kadervormingstrajecten en het toekennen van attesten zit vervat in een decreet en een uitvoeringsbesluit. De regeling trad in werking op 1 oktober 2015.

Decreet

Decreet van 21 maart 2014 betreffende de kadervormingstrajecten (.pdf)

Uitvoeringsbesluit

Uitvoeringsbesluit van 9 mei 2014 betreffende de kadervormingstrajecten, zoals gewijzigd (.pdf)

Waarom deze nieuwe regeling? - Verankering in het decreet van 20 januari 2012

Meer info hierover vind je in de algemene rubriek 'Regelgeving > Kadervorming en attesten'

Vorige regelgeving

De vorige attestenregeling Criteria voor het toekennen van attesten aan jeugdwerkers (.pdf) was geldig tot 30 september 2015.

Nuttige presentaties

Hieronder vind je de presentaties van de infosessie die we in juni 2014 gaven, in samenwerking met De Ambrassade. We gaven een toellichting bij het decretale kader en het uitvoeringsbesluit, en gingen daarna dieper in op de competentieprofielen van animator, hoofdanimator en instructeur.

Toelichting decretaal kader en uitvoeringsbesluit (.pptx)
Hilde Van Dyck, teamverantwoordelijke team Verenigingen, afdeling Jeugd