Subsidies
Landelijk georganiseerde jeugdverenigingen Cultuureducatieve verenigingen Verenigingen informatie en participatie Politieke jongerenbewegingen Experimentele projecten Projectoproepen Jeugdhuizen Internationale projecten Jeugdverblijfcentra Brede school Organisaties kansengroepen Grootschalige jeugdevenementen Verenigingen met bijzondere opdracht Tewerkstelling
Lokaal en bovenlokaal jeugdbeleid Kadervorming en attesten Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid Kinderrechten Internationale samenwerking Uitleendienst Kampeermateriaal Begroting Onderzoek Beleidsdocumenten Fiscale aftrek kinderopvang Publicaties Parlementaire vragen en initiatieven

mijnkadervorming.be

Waarvoor kun je op mijnkadervorming.be terecht?

 • Je vindt er een overzicht van de kadervormingstrajecten die in de komende maanden worden georganiseerd.
 • Jeugdverenigingen met een erkenning voor een kadervormingstraject kunnen:
  • cursussen aanmaken en beheren
  • trajectinformatie over hun cursisten bijwerken en bijhouden
  • eigen stageplaatsen aanmaken en consulteren.
 • Jongeren die een attest van animator, hoofdanimator of instructeur willen behalen, kunnen er zich registreren en kunnen het verloop van hun traject raadplegen en beheren.
  Opgelet: zich inschrijven voor een concrete cursus, kan niet op mijnkadervorming.be. Dat moet bij de vereniging die het kadervormingstraject aanbiedt.
 • Jeugdverenigingen die jongeren willen begeleiden tijdens hun verplichte stage, kunnen er zich registreren als stageplaats en nadien de stage-informatie over de stagiairs beheren.

Benieuwd? Neem dan een kijkje op www.mijnkadervorming.be