Subsidies
Landelijk georganiseerde jeugdverenigingen Cultuureducatieve verenigingen Verenigingen informatie en participatie Politieke jongerenbewegingen Experimentele projecten Projectoproepen Jeugdhuizen Internationale projecten Jeugdverblijfcentra Brede school Organisaties kansengroepen Grootschalige jeugdevenementen Verenigingen met bijzondere opdracht Tewerkstelling
Lokaal en bovenlokaal jeugdbeleid Kadervorming en attesten Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid Kinderrechten Internationale samenwerking Uitleendienst Kampeermateriaal Begroting Onderzoek Beleidsdocumenten Fiscale aftrek kinderopvang Publicaties Parlementaire vragen en initiatieven

In de kijker

07.02.2019 | Infomoment aanpassing mijnkadervorming.be - Integratie eID

Na de paasvakantie voeren we enkele aanpassingen aan de KAVO-tool door. Vooral het inloggen zal anders verlopen. Na de wijziging moeten deelnemers, stageplaatsverantwoordelijken en medewerkers van verenigingen zich inloggen met de eigen elektronische identiteitskaart (eID) en eID-kaartlezer.

Wat verandert er precies?

De overschakeling naar eID kadert in een bredere tendens binnen de Vlaamse overheid om digitale gegevens veiliger en gebruiksvriendelijker aan te bieden. Concreet worden de gegevens van de burger verzameld op één plaats, namelijk het Burgerprofiel. In de toekomst zal het dus mogelijk zijn om attesten in het jeugdwerk te raadplegen naast bijvoorbeeld behaalde diploma’s, persoonlijke gegevens of belastinginformatie.

Inloggen zal alleen verplicht zijn voor gebruikers die meerderjarig zijn en in het bezit zijn van een geldige identiteitskaart. Daarmee komen we tegemoet aan de onrust bij de jeugdsector. Gebruikers onder 18 jaar krijgen de keuze: ofwel inloggen met de eID ofwel met een e-mailadres en wachtwoord. Voor gebruikers zonder geldige identiteitskaart verandert er niets: zij vragen een account aan bij het Departement CJM en kunnen daarna inloggen met hun e-mailadres en wachtwoord.

Verder zal het mogelijk zijn om een deelnemer aan meerdere stageplaatsen te koppelen. Er werd ook een systeem ingebouwd om de stageplaatsverantwoordelijken up-to-date te houden.

Infomoment op 12 maart

Op 12 maart 2019 lichten we de aanpassingen in de KAVO-tool en de nieuwe inlogprocedure toe, bespreken we de uitzonderingen en beantwoorden we uw vragen.

Voor wie?
Verenigingen met een erkend kadervormingsprogramma en verantwoordelijken van stageplaatsen die geregeld stages begeleiden.

Waar en wanneer?
Toerisme Vlaanderen, Grasmarkt 61, 1000 Brussel - Info over bereikbaarheid
12 maart 2019 - 10.00 tot 12.00 uur

Programma
09.30 - 10.00 u. --- onthaal
10.00 - 11.30 u. --- toelichting bij de aanpassingen van de KAVO-tool en de nieuwe inlogprocedure
11.30 - 12.00 u. --- vragenronde
12.00 - 13.00 u. --- broodjeslunch

Inschrijven
Deelname aan het infomoment is gratis, we vragen wel om vooraf in te schrijven, ten laatste op 5 maart 2019.


09.01.2019 | Kadervormingsattest voor ruim 6.000 jongeren

In 2018 behaalden 6.233 jongeren een attest kadervorming. Ten opzichte van 2017 betekent dat een stijging van bijna 10 procent. Jongeren die een kadervormingsattest behalen, volgden een cursus, deden stage en namen deel aan een evaluatiemoment.

Geïnteresseerd om zelf een attest in het jeugdwerk te behalen? Neem een kijkje op mijnkadervorming.be.

Type 2015 2016 2017 2018
  Vorige regelgeving Nieuwe regelgeving
Animator 5.464

3.285

2.408

4.839 5.2018
Hoofdanimator 1.200 843 436 677 816
Instructeur 370 416 53 168 199
Hoofdinstructeur 34 13 n.v.t. n.v.t. n.v.t.
TOTAAL 7.068 7.454 5.684 6.233

 


10.12.2018 | Evaluatie kadervorming in het jeugdwerk

Op 10 december 2018 stelde het Departement Cultuur, Jeugd en Media de resultaten voor van een onderzoek over de kadervormingstrajecten in het jeugdwerk. Sinds oktober 2015 zijn die trajecten immers grondig gewijzigd en is de nieuwe regelgeving over kadervorming opgenomen in het decreet vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid.

Bekijk de resultaten: Evaluatie kadervorming in het jeugdwerk (pdf)

De voorbije drie jaar deed Hogeschool VIVES, in opdracht van het Departement Cultuur, Jeugd en Media, onderzoek naar de gevolgen van de nieuwe regelgeving. De onderzoekers focusten zich op de volgende vragen:

  • Op welke manier wordt de nieuwe regelgeving in de praktijk gebracht?
  • Wat zijn de ervaringen van deelnemers, verenigingen, stageplaatsen en administratie bij de vernieuwingen?
  • Wat is het effect van de nieuwe trajecten op de competenties die de deelnemers verwerven?

Algemeen besluit van de onderzoekers:

  • Het decreet kadervorming is een 'compromis' voor een zeer diverse sector om tot een generiek attest te komen. Er is tijd nodig om alle gevolgen van het decreet zichtbaar te maken, maar de meeste organisaties hebben er mee leren leven.
  • De hoge waardering voor de kwaliteit van de kadervorming en het feit dat deelname aan een traject jongeren versterkt als animator, hoofdanimator or instructeur, maar ook als mens, vormen een bevestiging van het belang van kadervorming en van een overheid die kadervormingsinitiatieven ondersteunt.
  • Een aantal wijzigingen in het decreet zouden het draagvlak verder kunnen versterken, zonder noodzakelijkerwijs het 'generieke' karakter van de attesten uit te hollen. Doel van het evaluatierapport is bij te dragen tot een inhoudelijk debat daarover.