Subsidies
Landelijk georganiseerde jeugdverenigingen Cultuureducatieve verenigingen Verenigingen informatie en participatie Politieke jongerenbewegingen Experimentele projecten Projectoproepen Jeugdhuizen Internationale projecten Jeugdverblijfcentra Brede school Organisaties kansengroepen Grootschalige jeugdevenementen Verenigingen met bijzondere opdracht Tewerkstelling
Lokaal en bovenlokaal jeugdbeleid Kadervorming en attesten Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid Kinderrechten Internationale samenwerking Uitleendienst Kampeermateriaal Begroting Onderzoek Beleidsdocumenten Fiscale aftrek kinderopvang Publicaties Parlementaire vragen en initiatieven

Indiendata en formulieren

 

Omschrijving Indiendatum Formulier - leidraad - model

Subsidieaanvraag voor een werkingssubsidie

 

Vóór 1 november van het jaar dat voorafgaat aan de vierjarige periode waarvoor je de werkingssubsidie aanvraagt

Aanvraag van een werkingssubsidie voor jeugdverblijfcentra type A en B (.docx)

Aanvraag van een werkingssubsidie voor jeugdverblijfcentra type C (.docx)

Aanvraag van een werkingssubsidie voor hostels (.docx)

Subsidieaanvraag voor een personeelssubsidie (alleen voor jeugdverblijfcentra type C of hostels) Vóór 1 april van het jaar dat voorafgaat aan de vierjarige beleidsperiode waarvoor je de personeelssubsidie aanvraagt

Aanvraag van een personeelssubsidie voor jeugdverblijfcentra type C of hostels (.docx)

Personeelssubsidie: Leidraad voor het opmaken van een beleidsnota - beleidsperiode 2018-2021 (.pdf)

Werkingsverslag - verslag over het voorbije werkjaar Vóór 1 februari van het jaar dat volgt op het afgelopen werkjaar

Werkingsverslag van een jeugdverblijfcentrum type A en B (.docx)

Werkingsverslag van een jeugdverblijfcentrum type C (.docx)

Werkingsverslag van een hostel (.docx)

Overzicht van personeels- en andere kosten (alleen voor centra die het jaar voordien een personeelssubsidie ontvingen) Vóór 1 april van het jaar dat volgt op het afgelopen werkjaar

Loonkostenoverzicht en financieel verslag van een jeugdverblijfcentrum type C of hostel (.docx)