Subsidies
Landelijk georganiseerde jeugdverenigingen Cultuureducatieve verenigingen Verenigingen informatie en participatie Politieke jongerenbewegingen Experimentele projecten Projectoproepen Jeugdhuizen Internationale projecten Jeugdverblijfcentra Brede school Organisaties kansengroepen Grootschalige jeugdevenementen Verenigingen met bijzondere opdracht Tewerkstelling
Lokaal en bovenlokaal jeugdbeleid Kadervorming en attesten Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid Kinderrechten Internationale samenwerking Uitleendienst Kampeermateriaal Begroting Onderzoek Beleidsdocumenten Fiscale aftrek kinderopvang Publicaties Parlementaire vragen en initiatieven

In de kijker

20.10.2017 | Personeelssubsidie 2018-2021 jeugdverblijfcentra type C en hostels

70 jeugdverblijfcentra van het type C en hostels ontvangen een personeelssubsidie voor de periode 2018-2021. De afdeling Jeugd kende de subsidies toe op basis van de beleidsnota's die de centra in het voorjaar hebben ingediend. Het gaat om een totaalbedrag van bijna 2.600.000 euro.

Overzicht subsidiebedragen (pdf)