Subsidies
Landelijk georganiseerde jeugdverenigingen Cultuureducatieve verenigingen Verenigingen informatie en participatie Politieke jongerenbewegingen Experimentele projecten Projectoproepen Jeugdhuizen Internationale projecten Jeugdverblijfcentra Brede school Organisaties kansengroepen Grootschalige jeugdevenementen Verenigingen met bijzondere opdracht Tewerkstelling
Lokaal en bovenlokaal jeugdbeleid Kadervorming en attesten Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid Kinderrechten Internationale samenwerking Uitleendienst Kampeermateriaal Begroting Onderzoek Beleidsdocumenten Fiscale aftrek kinderopvang Publicaties Parlementaire vragen en initiatieven

In de kijker

04.10.2017 | Personeelssubsidies jeugdverblijfcentra type C en hostels

Voor zes jeugdverblijfcentra en hostels loopt de beleidsperiode 2015-2018 eind dit jaar af. Vijf van de zes centra dienden een nieuwe aanvraag in voor de volgende vierjarige beleidsperiode 2019-2022. Het departement Cultuur, Jeugd en Media keurde de verlenging van de personeelssubsidie goed voor alle vijf de centra.

In 2019 krijgen nog 70 andere centra of hostels een personeelssubsidie, dit binnen de beleidsperiodes 2017-2020 of 2018-2021. Zij moesten dit jaar geen nieuw dossier indienen.

Overzicht personeelssubsidies 2019: 75 jeugdverblijfcentra en hostels (pdf)