Subsidies
Lokaal jeugdbeleid Landelijk georganiseerde jeugdverenigingen Cultuureducatieve verenigingen Verenigingen informatie en participatie Politieke jongerenbewegingen Experimentele projecten Projectoproepen Jeugdhuizen Internationale projecten Jeugdverblijfcentra Brede school Organisaties kansengroepen Grootschalige jeugdevenementen Verenigingen met bijzondere opdracht Tewerkstelling
Kadervorming en attesten Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid Kinderrechten Internationale samenwerking Uitleendienst Kampeermateriaal Begroting Onderzoek Beleidsdocumenten Fiscale aftrek kinderopvang Publicaties Parlementaire vragen en initiatieven

In de kijker

25.01.2017 | Nieuwe indienronde voor jeugdverblijfcentra en hostels (beleidsperiode 2018-2021)

Voor een groot aantal jeugdverblijfcentra en hostels stopt eind dit jaar de subsidiëring voor de beleidsperiode 2014-2017. Centra die in de beleidsperiode 2018-2021 in aanmerking willen komen voor een werkings- en personeelssubsidie, moeten vóór 1 april 2017 een nieuwe beleidsnota 2018-2021 indienen bij de afdeling Jeugd.

Subsidievoorwaarden en procedure