Subsidies
Landelijk georganiseerde jeugdverenigingen Cultuureducatieve verenigingen Verenigingen informatie en participatie Politieke jongerenbewegingen Experimentele projecten Projectoproepen Jeugdhuizen Internationale projecten Jeugdverblijfcentra Brede school Organisaties kansengroepen Grootschalige jeugdevenementen Verenigingen met bijzondere opdracht Tewerkstelling
Lokaal en bovenlokaal jeugdbeleid Kadervorming en attesten Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid Kinderrechten Internationale samenwerking Uitleendienst Kampeermateriaal Begroting Onderzoek Beleidsdocumenten Fiscale aftrek kinderopvang Publicaties Parlementaire vragen en initiatieven

Gesubsidieerde jeugdverblijfcentra

De jeugdverblijfcentra beheerd door vzw Centrum voor Jeugdtoerisme en de hostels beheerd door de vzw Vlaamse Jeugdherbergen (de beide ondersteuningsstructuren) zijn niet opgenomen in de overzichten. Ze worden gesubsidieerd op basis van een driejaarlijkse subsidie-enveloppe.

 

  Overzichten
Begroting 2015 Overzicht personeelssubsidies (.pdf)
Begroting 2014 Overzicht basis-, werkings- en personeelssubsidies - begroting 2014 (.xls)
Begroting 2013 Overzicht basis-, werkings- en personeelssubsidies - begroting 2013 (.xls)
Begroting 2012 Overzicht basis-, werkings- en personeelssubsidies - begroting 2012 (.xls)
Begroting 2011 Overzicht basis-, werkings- en personeelssubsidies - begroting 2011 (.xls)
Begroting 2010 Overzicht basis-, werkings- en personeelssubsidies - begroting 2010 (.xls)
Begroting 2009 Overzicht basis-, werkings- en personeelssubsidies- begroting 2009 (.xls)
Begroting 2008 Overzicht basis-, werkings- en personeelssubsidies - begroting 2008 (.xls)


  • de basis -en/of werkingssubsidies worden in het voorjaar van jaar X toegekend op basis van het verslag over het werkjaar X-1
  • de personeelssubsidies worden in het najaar van jaar X toegekend op basis van de verantwoordingsnota personeelssubsidies voor het werkjaar X+1