Subsidies
Landelijk georganiseerde jeugdverenigingen Cultuureducatieve verenigingen Verenigingen informatie en participatie Politieke jongerenbewegingen Experimentele projecten Projectoproepen Jeugdhuizen Internationale projecten Jeugdverblijfcentra Brede school Organisaties kansengroepen Grootschalige jeugdevenementen Verenigingen met bijzondere opdracht Tewerkstelling
Lokaal en bovenlokaal jeugdbeleid Kadervorming en attesten Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid Kinderrechten Internationale samenwerking Uitleendienst Kampeermateriaal Begroting Onderzoek Beleidsdocumenten Fiscale aftrek kinderopvang Publicaties Parlementaire vragen en initiatieven

Budget

Het budget voor de subsidiëring van hostels en jeugdverblijfcentra is opgenomen in de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap onder artikel HC0/1HG-I-2-D/WT (Werking en Toelagen - jeugdverblijven).

  Initieel begrote bedrag Uiteindelijk beschikbare bedrag (1)
Begrotingsjaar 2013 2 492 000  
Begrotingsjaar 2012 2 470 000 2 482 000
Begrotingsjaar 2011 2 421 000 2 438 000
Begrotingsjaar 2010 2 471 000 2 478 000
Begrotingsjaar 2009 2 516 000 2 511 000
Begrotingsjaar 2008 2 237 000 2 392 000

(1) Het voor dat jaar uiteindelijke beschikbare bedrag op de begroting, na de eventuele begrotingsaanpassingen.