Subsidies
Landelijk georganiseerde jeugdverenigingen Cultuureducatieve verenigingen Verenigingen informatie en participatie Politieke jongerenbewegingen Experimentele projecten Projectoproepen Jeugdhuizen Internationale projecten Jeugdverblijfcentra Brede school Organisaties kansengroepen Grootschalige jeugdevenementen Verenigingen met bijzondere opdracht Tewerkstelling
Lokaal en bovenlokaal jeugdbeleid Kadervorming en attesten Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid Kinderrechten Internationale samenwerking Uitleendienst Kampeermateriaal Begroting Onderzoek Beleidsdocumenten Fiscale aftrek kinderopvang Publicaties Parlementaire vragen en initiatieven

Jeugdverblijfcentra en hostels

De Vlaamse overheid wil een impuls geven aan personen en verenigingen die inspanningen leveren om de capaciteit en diversiteit van jeugdtoeristische infrastructuur te verhogen. Daarom verleent ze werkings- en personeelssubsidies aan uitbaters van jeugdverblijfcentra en hostels. Die centra stellen een aan de doelgroep aangepaste en veilige verblijfsaccommodatie ter beschikking van kinderen en jongeren. Ze kunnen er terecht voor vormende en ontspannende activiteiten, hetzij individueel, hetzij in verenigingsverband.

De Vlaamse overheid verleent ook een subsidie aan de vzw Algemene Dienst voor Jeugdtoerisme (ADJ). Die vereniging heeft de opdracht om twee jeugdinfrastructuren van de afdeling Jeugd te beheren en te exploiteren:

  • Vormingscentrum Destelheide te Dworp
  • Jeugdcentrum Hoge Rielen te Lichtaart

Daarnaast kent de Vlaamse overheid een subsidie toe aan twee verenigingen die als ondersteuningsstructuur fungeren, enerzijds voor de jeugdverblijfcentra, anderzijds voor de hostels. Hun taak is het te zorgen voor praktijkontwikkeling en -ondersteuning en de sector te informeren.

 

jeugdverblijfcentrum

jeugdverblijfcentrum