Subsidies
Landelijk georganiseerde jeugdverenigingen Cultuureducatieve verenigingen Verenigingen informatie en participatie Politieke jongerenbewegingen Experimentele projecten Projectoproepen Jeugdhuizen Internationale projecten Jeugdverblijfcentra Brede school Organisaties kansengroepen Grootschalige jeugdevenementen Verenigingen met bijzondere opdracht Tewerkstelling
Lokaal en bovenlokaal jeugdbeleid Kadervorming en attesten Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid Kinderrechten Internationale samenwerking Uitleendienst Kampeermateriaal Begroting Onderzoek Beleidsdocumenten Fiscale aftrek kinderopvang Publicaties Parlementaire vragen en initiatieven

Indiendata en formulieren

Verslag van een project

Omschrijving Indiendatum Formulier - leidraad - model
Verantwoording van de subsidie 2018 - project artistieke expressie uiterlijk op 31 maart 2019
Verantwoording van de subsidie 2018 - project ondernemerschap uiterlijk op 31 maart 2019

Een subsidie aanvragen

Een subsidie aanvragen voor 2020 gebeurt op basis het nieuwe decreet bovenlokaal jeugdwerk.

Binnenkort vind je hier meer informatie over.