Subsidies
Lokaal jeugdbeleid Landelijk georganiseerde jeugdverenigingen Cultuureducatieve verenigingen Verenigingen informatie en participatie Politieke jongerenbewegingen Experimentele projecten Projectoproepen Jeugdhuizen Internationale projecten Jeugdverblijfcentra Brede school Organisaties kansengroepen Grootschalige jeugdevenementen Verenigingen met bijzondere opdracht Tewerkstelling
Kadervorming en attesten Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid Kinderrechten Internationale samenwerking Uitleendienst Kampeermateriaal Begroting Onderzoek Beleidsdocumenten Fiscale aftrek kinderopvang Publicaties Parlementaire vragen en initiatieven

Indiendata en formulieren

Verslag van een project

Omschrijving Indiendatum Formulier - leidraad - model
Verantwoording van de subsidie 2017 - project artistieke expressie uiterlijk op 31 maart 2018
Verantwoording van de subsidie 2017 - project ondernemerschap uiterlijk op 31 maart 2018

Een subsidie aanvragen

Omschrijving Indiendatum Formulier - leidraad - model
Subsidieaanvraag project artistieke expressie - werkjaar 2019 uiterlijk op 1 juni 2018 Aanvraagformulier is momenteel niet beschikbaar
Subsidieaanvraag project ondernemerschap - werkjaar 2019 uiterlijk op 1 juni 2018 Aanvraagformulier is momenteel niet beschikbaar