Subsidies
Landelijk georganiseerde jeugdverenigingen Cultuureducatieve verenigingen Verenigingen informatie en participatie Politieke jongerenbewegingen Experimentele projecten Projectoproepen Jeugdhuizen Internationale projecten Jeugdverblijfcentra Brede school Organisaties kansengroepen Grootschalige jeugdevenementen Verenigingen met bijzondere opdracht Tewerkstelling
Lokaal en bovenlokaal jeugdbeleid Kadervorming en attesten Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid Kinderrechten Internationale samenwerking Uitleendienst Kampeermateriaal Begroting Onderzoek Beleidsdocumenten Fiscale aftrek kinderopvang Publicaties Parlementaire vragen en initiatieven

Indiendata en formulieren

Verslag van een project

Omschrijving Indiendatum Formulier - leidraad - model
Verantwoording van de subsidie 2018 - project artistieke expressie uiterlijk op 31 maart 2019
Verantwoording van de subsidie 2018 - project ondernemerschap uiterlijk op 31 maart 2019

Een subsidie aanvragen

Omschrijving Indiendatum Formulier - leidraad - model
Subsidieaanvraag project artistieke expressie - werkjaar 2020 uiterlijk op 1 juni 2019 Subsidieaanvraag project artistieke expressie 2020 (docx) - formulier nog niet beschikbaar
Subsidieaanvraag project ondernemerschap - werkjaar 2020 uiterlijk op 1 juni 2019 Subsidieaanvraag project ondernemerschap 2020 (docx) - formulier nog niet beschikbaar