Subsidies
Landelijk georganiseerde jeugdverenigingen Cultuureducatieve verenigingen Verenigingen informatie en participatie Politieke jongerenbewegingen Experimentele projecten Projectoproepen Jeugdhuizen Internationale projecten Jeugdverblijfcentra Brede school Organisaties kansengroepen Grootschalige jeugdevenementen Verenigingen met bijzondere opdracht Tewerkstelling
Lokaal jeugdbeleid Kadervorming en attesten Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid Kinderrechten Internationale samenwerking Uitleendienst Kampeermateriaal Begroting Onderzoek Beleidsdocumenten Fiscale aftrek kinderopvang Publicaties Parlementaire vragen en initiatieven

Indiendata en formulieren

Een subsidie aanvragen

Omschrijving Indiendatum Formulier - leidraad - model
Subsidieaanvraag project artistieke expressie - werkjaar 2018 uiterlijk op 1 juni 2017 Aanvraag van een subsidie voor een project artistieke expressie 2018 (docx)
Subsidieaanvraag project ondernemerschap - werkjaar 2018 uiterlijk op 1 juni 2017 Aanvraag van een subsidie voor een project ondernemerschap 2018 (docx)

Verslag van een project

Omschrijving Indiendatum Formulier - leidraad - model
Verantwoording van de subsidie 2016 - project artistieke expressie uiterlijk op 31 maart 2017
Verantwoording van de subsidie 2016 - project ondernemerschap uiterlijk op 31 maart 2017