Subsidies
Lokaal jeugdbeleid Landelijk georganiseerde jeugdverenigingen Cultuureducatieve verenigingen Verenigingen informatie en participatie Politieke jongerenbewegingen Experimentele projecten Projectoproepen Jeugdhuizen Internationale projecten Jeugdverblijfcentra Brede school Organisaties kansengroepen Grootschalige jeugdevenementen Verenigingen met bijzondere opdracht Tewerkstelling
Kadervorming en attesten Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid Kinderrechten Internationale samenwerking Uitleendienst Kampeermateriaal Begroting Onderzoek Beleidsdocumenten Fiscale aftrek kinderopvang Publicaties Parlementaire vragen en initiatieven

Gesubsidieerde projecten

  Overzichten Aantal projecten
2017 Overzicht gesubsidieerde projecten - werkjaar 2017 (.doc) 70
2016 Overzicht gesubsidieerde projecten - werkjaar 2016 (.doc) 63
2015 Overzicht gesubsidieerde projecten - werkjaar 2015 (.doc) 56
2014 Overzicht gesubsidieerde projecten - werkjaar 2014 (.doc) 42