Subsidies
Landelijk georganiseerde jeugdverenigingen Cultuureducatieve verenigingen Verenigingen informatie en participatie Politieke jongerenbewegingen Experimentele projecten Projectoproepen Jeugdhuizen Internationale projecten Jeugdverblijfcentra Brede school Organisaties kansengroepen Grootschalige jeugdevenementen Verenigingen met bijzondere opdracht Tewerkstelling
Lokaal jeugdbeleid Kadervorming en attesten Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid Kinderrechten Internationale samenwerking Uitleendienst Kampeermateriaal Begroting Onderzoek Beleidsdocumenten Fiscale aftrek kinderopvang Publicaties Parlementaire vragen en initiatieven

Contact

Contactpersoon voor meer informatie


Els Cuisinier

afdeling Jeugd
Arenbergstraat 9
1000 Brussel
T 02 553 41 40
F 02 553 41 17
@ els.cuisinier@cjsm.vlaanderen.be


Els Cuisinier


Erik Van Cauter

afdeling Jeugd
Arenbergstraat 9
1000 Brussel
T 02 553 41 47
F 02 553 41 17
@ erik.vancauter@cjsm.vlaanderen.be


Erik Van Cauter