Subsidies
Landelijk georganiseerde jeugdverenigingen Cultuureducatieve verenigingen Verenigingen informatie en participatie Politieke jongerenbewegingen Experimentele projecten Projectoproepen Jeugdhuizen Internationale projecten Jeugdverblijfcentra Brede school Organisaties kansengroepen Grootschalige jeugdevenementen Verenigingen met bijzondere opdracht Tewerkstelling
Lokaal en bovenlokaal jeugdbeleid Kadervorming en attesten Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid Kinderrechten Internationale samenwerking Uitleendienst Kampeermateriaal Begroting Onderzoek Beleidsdocumenten Fiscale aftrek kinderopvang Publicaties Parlementaire vragen en initiatieven

Contact

 

Dossierbeheerder

Ann Vandenbussche
Subsidiëren en erkennen - team Transversaal en (boven)lokaal
Arenbergstraat 9
1000 Brussel
T 02 553 06 54
@ ann.vandenbussche@vlaanderen.beAnn Vandenbussche

Erik Van Cauter
Subsidiëren en erkennen - team Tranversaal en (boven)lokaal
Arenbergstraat 9
1000 Brussel
T 02 553 41 47
@ erik.vancauter@vlaanderen.be

 

Erik Van Cauter