Subsidies
Landelijk georganiseerde jeugdverenigingen Cultuureducatieve verenigingen Verenigingen informatie en participatie Politieke jongerenbewegingen Experimentele projecten Projectoproepen Jeugdhuizen Internationale projecten Jeugdverblijfcentra Brede school Organisaties kansengroepen Grootschalige jeugdevenementen Verenigingen met bijzondere opdracht Tewerkstelling
Lokaal en bovenlokaal jeugdbeleid Kadervorming en attesten Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid Kinderrechten Internationale samenwerking Uitleendienst Kampeermateriaal Begroting Onderzoek Beleidsdocumenten Fiscale aftrek kinderopvang Publicaties Parlementaire vragen en initiatieven

Jeugdhuizen

Jeugdhuizen zijn open en laagdrempelige ontmoetingsplekken voor jongeren. Ze bereiken wekelijks duizenden jongeren en vrijwilligers. In bijna elke Vlaamse gemeente is er een actieve jeugdhuiswerking.

Jeugdhuizen kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de realisatie van diverse doelstellingen van het Vlaamse jeugdbeleid. Ze kunnen op sociaal, cultureel en educatief vlak en op het vlak van de media en de integratie een rol spelen in het beleid voor tieners en jongvolwassenen. Het zijn plaatsen waar impulsen gegeven worden rond diversiteit, jeugdcultuur, aandacht voor kwetsbare groepen, zin voor creativiteit en ondernemen.

Op 19 juni 2013 vroeg het Vlaams Parlement aan de Vlaamse Regering om jeugdhuizen te erkennen als ankerpunten voor jongeren in lokale gemeenschappen en ze als partners te zien, vooral op domeinen die ook in het Vlaams Jeugdbeleidsplan prioritair zijn: diversiteit, jongerencultuur, brede scholen, kwetsbare groepen en zin voor creativiteit en ondernemen.

Met de subsidieregeling voor bovenlokale projecten van jeugdhuizen wil de Vlaamse overheid dan ook inspelen op veranderingen die zich in de jeugdhuissector voordoen en impulsen geven voor creativiteit en vernieuwing.

Jeugdhuizen die aan een aantal voorwaarden voldoen, kunnen subsidies krijgen voor de uitvoering van:

  • een bovenlokaal project ter bevordering van de artistieke expressie bij jongeren
  • een bovenlokaal project ter ondersteuning van het ondernemerschap bij jongeren.

Per project kan het gaan om een personeelssubsidie van maximaal 40 000 euro en een werkingssubsidie van maximaal 5 000 euro.

 

 

 

 

 

Jeugdhuis

Jeugdhuis