Subsidies
Lokaal jeugdbeleid Landelijk georganiseerde jeugdverenigingen Cultuureducatieve verenigingen Verenigingen informatie en participatie Politieke jongerenbewegingen Experimentele projecten Projectoproepen Jeugdhuizen Internationale projecten Jeugdverblijfcentra Brede school Organisaties kansengroepen Grootschalige jeugdevenementen Verenigingen met bijzondere opdracht Tewerkstelling
Kadervorming en attesten Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid Kinderrechten Internationale samenwerking Uitleendienst Kampeermateriaal Begroting Onderzoek Beleidsdocumenten Fiscale aftrek kinderopvang Publicaties Parlementaire vragen en initiatieven

Contact

 

Contactpersonen voor meer informatie

Jan Vanhee
afdeling Jeugd
Arenbergstraat 9
1000 Brussel
T 02 553 41 51
F 02 553 41 17
@ jan.vanhee@cjsm.vlaanderen.be

 

Jan Vanhee

Lieve Caluwaerts
afdeling Jeugd
Arenbergstraat 9
1000 Brussel
T 02 553 42 30
F 02 553 41 17
@ lieve.caluwaerts@cjsm.vlaanderen.be

 

Lieve Caluwaerts