Subsidies
Landelijk georganiseerde jeugdverenigingen Cultuureducatieve verenigingen Verenigingen informatie en participatie Politieke jongerenbewegingen Experimentele projecten Projectoproepen Jeugdhuizen Internationale projecten Jeugdverblijfcentra Brede school Organisaties kansengroepen Grootschalige jeugdevenementen Verenigingen met bijzondere opdracht Tewerkstelling
Lokaal en bovenlokaal jeugdbeleid Kadervorming en attesten Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid Kinderrechten Internationale samenwerking Uitleendienst Kampeermateriaal Begroting Onderzoek Beleidsdocumenten Fiscale aftrek kinderopvang Publicaties Parlementaire vragen en initiatieven

Internationale samenwerking

Het jeugdbeleid heeft ook een internationale dimensie. Enerzijds werkt Vlaanderen nauw en concreet samen met andere landen en regio’s rond jeugdwerk en jeugdbeleid in een bilaterale context. Anderzijds neemt Vlaanderen deel aan de jeugdagenda's van heel wat multilaterale fora, zoals Benelux, Europese Unie, Raad van Europa, de Verenigde Naties en UNESCO. De inhoudelijke discussies en de politieke beslissingen op dat niveau hebben immers ook een impact op het Vlaamse jeugdbeleid.

 

Bilaterale samenwerking

Vlaanderen werkt met heel veel landen en regio's nauw samen op het vlak van jeugd, al dan niet op basis van een akkoord. Dat vertaalt zich onder meer in studiebezoeken en gezamenlijke seminars.

Benelux

Naast de voornamelijk economische samenwerking is er binnen de Benelux ook ruimte voor een jeugdagenda. Ook daarop is Vlaanderen consequent aanwezig.

 

Europese Unie

De Europse Unie wil in tal van domeinen een hechtere samenwerking tussen de Europese volkeren tot stand brengen. Ook het thema jeugd maakt deel uit van de bevoegdheden van de Unie. Vlaanderen is dan ook heel nauw betrokken bij de Europese samenwerkings- en uitwisselingsprogramma's op het vlak van jeugd.

Raad van Europa

Vlaanderen is actief in de organisaties en instellingen van de Raad van Europa. De Raad van Europa heeft vooral tot doel om binnen Europa de mensenrechten te beschermen, de culturele verscheidenheid te bevorderen en rassendiscriminatie en onverdraagzaamheid te bestrijden.

 

Verenigde Naties en UNESCO

De UNESCO is de VN-organisatie voor Onderwijs, Wetenschappen en Cultuur. Om de twee jaar organiseert ze een jeugdforum. Daar neemt telkens een jongerenvertegenwoordiger aan deel, die door de afdeling Jeugd wordt geselecteerd.