Subsidies
Landelijk georganiseerde jeugdverenigingen Cultuureducatieve verenigingen Verenigingen informatie en participatie Politieke jongerenbewegingen Experimentele projecten Projectoproepen Jeugdhuizen Internationale projecten Jeugdverblijfcentra Brede school Organisaties kansengroepen Grootschalige jeugdevenementen Verenigingen met bijzondere opdracht Tewerkstelling
Lokaal en bovenlokaal jeugdbeleid Kadervorming en attesten Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid Kinderrechten Internationale samenwerking Uitleendienst Kampeermateriaal Begroting Onderzoek Beleidsdocumenten Fiscale aftrek kinderopvang Publicaties Parlementaire vragen en initiatieven

Gesubsidieerde projecten

Tot en met het begrotingsjaar 2009 bevat het overzicht de volgende initiatieven: (1) humanitaire projecten, (2) internationale culturele initiatieven, (3) bijzondere internationale projecten,(4) initiatieven om de kansen tot individuele deelname van de jeugd aan internationale initiatieven te vergroten (beurzen), (5) internationale projecten geïnitieerd door de jeugd (ExtraTimeprojecten).

Vanaf het begrotingsjaar 2010 voorziet het decreet enkel nog ondersteuning voor (1) humanitaire projecten en (2) mondiale jongerenprojecten.


  Overzichten
Begrotingsjaar 2012 Overzicht gesubsidieerde internationale initiatieven - begroting 2012 (.doc)
Begrotingsjaar 2011 Overzicht gesubsidieerde internationale initiatieven - begroting 2011 (.doc)
Begrotingsjaar 2010 Overzicht gesubsidieerde internationale initiatieven - begroting 2010 (.doc)
Begrotingsjaar 2009 Overzicht gesubsidieerde internationale initiatieven - begroting 2009 (.doc)
Begrotingsjaar 2008 Overzicht gesubsidieerde internationale initiatieven - begroting 2008 (.doc)
Begrotingsjaar 2007 Overzicht gesubsidieerde internationale initiatieven - begroting 2007 (.doc)