Subsidies
Landelijk georganiseerde jeugdverenigingen Cultuureducatieve verenigingen Verenigingen informatie en participatie Politieke jongerenbewegingen Experimentele projecten Projectoproepen Jeugdhuizen Internationale projecten Jeugdverblijfcentra Brede school Organisaties kansengroepen Grootschalige jeugdevenementen Verenigingen met bijzondere opdracht Tewerkstelling
Lokaal en bovenlokaal jeugdbeleid Kadervorming en attesten Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid Kinderrechten Internationale samenwerking Uitleendienst Kampeermateriaal Begroting Onderzoek Beleidsdocumenten Fiscale aftrek kinderopvang Publicaties Parlementaire vragen en initiatieven

Budget

Het budget voor de subsidiëring van internationale initiatieven was sinds 2012 opgenomen in de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap onder artikel HC0/1HG-I-2-C/WT (globaal budget voorzien voor de uitvoering van het decreet Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid - ook de middelen voor de andere in het decreet genoemde verenigingen zitten daarin vervat).

De afzonderlijke bedragen per project vind je in de rubriek gesubsidieerde initiatieven.

  Initieel begroot bedrag Uiteindelijk beschikbaar bedrag (1)
Begrotingsjaar 2012 230 000 196 726
Begrotingsjaar 2011 255 000 235 000
Begrotingsjaar 2010 372 000 205 000
Begrotingsjaar 2009 383 000 383 000
Begrotingsjaar 2008 375 000 376 000

(1) Het voor dat jaar uiteindelijke beschikbare bedrag, met inbegrip van de eventuele begrotingsaanpassingen.