Subsidies
Landelijk georganiseerde jeugdverenigingen Cultuureducatieve verenigingen Verenigingen informatie en participatie Politieke jongerenbewegingen Experimentele projecten Projectoproepen Jeugdhuizen Internationale projecten Jeugdverblijfcentra Brede school Organisaties kansengroepen Grootschalige jeugdevenementen Verenigingen met bijzondere opdracht Tewerkstelling
Lokaal en bovenlokaal jeugdbeleid Kadervorming en attesten Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid Kinderrechten Internationale samenwerking Uitleendienst Kampeermateriaal Begroting Onderzoek Beleidsdocumenten Fiscale aftrek kinderopvang Publicaties Parlementaire vragen en initiatieven

Internationale projecten

Subsidielijn internationale projecten wordt stopgezet in 2013

2012 was het laatste jaar dat er internationale projecten werden gesubsidieerd. Het decreet houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid, dat op 1 januari 2013 van kracht werd, voorziet immers geen subsidies meer voor internationale projecten.

Op zoek naar subsidies voor een project in het buitenland?

JintWil je met je organisatie een internationale uitwisseling of een internationaal project opzetten, maar weet je niet of dat in aanmerking komt voor subsidies? Ben je als jongere op zoek naar informatie of subsidies voor een project in het buitenland? Neem dan zeker een kijkje op de website van Jint!