Subsidies
Landelijk georganiseerde jeugdverenigingen Cultuureducatieve verenigingen Verenigingen informatie en participatie Politieke jongerenbewegingen Experimentele projecten Projectoproepen Jeugdhuizen Internationale projecten Jeugdverblijfcentra Brede school Organisaties kansengroepen Grootschalige jeugdevenementen Verenigingen met bijzondere opdracht Tewerkstelling
Lokaal en bovenlokaal jeugdbeleid Kadervorming en attesten Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid Kinderrechten Internationale samenwerking Uitleendienst Kampeermateriaal Begroting Onderzoek Beleidsdocumenten Fiscale aftrek kinderopvang Publicaties Parlementaire vragen en initiatieven

Contact

 

Contactpersoon voor meer informatie

Gerda Van Roelen
Kennis en beleid - team Transversaal en internationaal
Arenbergstraat 9
1000 Brussel
T 02 553 41 41
@ gerda.vanroelen@vlaanderen.be

 

Gerda Van Roelen

Voor concrete vragen kun je ook telefonisch contact opnemen met de Belastingadministratie:

Contact Center Financiën
Belastingen en Invordering
Koning Albert II laan 33 (North Galaxy), bus 25
1030 Brussel
T 02 572 57 57

Voor meer informatie over opvang door sportinitiatieven kun je terecht bij:

IVArp BLOSO
Evi Buzzi en Sylvie Decanniere
T 02 209 47 48 en 02 209 47 57
e-mail: evi.buzzi@bloso.be en sylvie.decanniere@bloso.be
www.bloso.be

Vlaamse Sportfederatie (VSF)
Geraldine Mattens
T 09 243 12 91
e-mail: geraldine@vlaamsesportfederatie.be
www.vlaamsesportfederatie.be

ISB vzw
Lien Vanbelle
T 03 780 91 07
e-mail: lien.vanbelle@isbvzw.be
www.isbvzw.be