Subsidies
Landelijk georganiseerde jeugdverenigingen Cultuureducatieve verenigingen Verenigingen informatie en participatie Politieke jongerenbewegingen Experimentele projecten Projectoproepen Jeugdhuizen Internationale projecten Jeugdverblijfcentra Brede school Organisaties kansengroepen Grootschalige jeugdevenementen Verenigingen met bijzondere opdracht Tewerkstelling
Lokaal en bovenlokaal jeugdbeleid Kadervorming en attesten Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid Kinderrechten Internationale samenwerking Uitleendienst Kampeermateriaal Begroting Onderzoek Beleidsdocumenten Fiscale aftrek kinderopvang Publicaties Parlementaire vragen en initiatieven

Vaak gestelde vragen

 

>> De wetgeving in detail: toepassingsgebied en voorwaarden, erkenning van opvanginitiatieven, invullen en verspreiden van attesten, aftrekbare onkosten

>> Veel gestelde vragen over kinderopvang door jeugdwerkinitiatieven - concrete voorbeelden en suggesties

>> Veel gestelde vragen over kinderopvang door sportinitiatieven