Subsidies
Landelijk georganiseerde jeugdverenigingen Cultuureducatieve verenigingen Verenigingen informatie en participatie Politieke jongerenbewegingen Experimentele projecten Projectoproepen Jeugdhuizen Internationale projecten Jeugdverblijfcentra Brede school Organisaties kansengroepen Grootschalige jeugdevenementen Verenigingen met bijzondere opdracht Tewerkstelling
Lokaal en bovenlokaal jeugdbeleid Kadervorming en attesten Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid Kinderrechten Internationale samenwerking Uitleendienst Kampeermateriaal Begroting Onderzoek Beleidsdocumenten Fiscale aftrek kinderopvang Publicaties Parlementaire vragen en initiatieven

Indiendata en formulieren

 

Omschrijving Indiendatum Formulier - leidraad - model
Aanvraag van een subsidie uiterlijk op 1 september

Subsidieaanvraag via KIOSK

Aanvraag van een subsidieverlenging uiterlijk op 1 september

Subsidieaanvraag via KIOSK

Verantwoording van de subsidie: inhoudelijk en financieel verslag uiterlijk twee maanden na afloop van het project

Inhoudelijk en financieel verslag van een experimenteel project (.doc)

Presentatie infosessie werkingsverslag (pdf)

Subsidieaanvraag via KIOSK

Hebt u na het lezen van de veelgestelde vragen en de handleiding nog vragen over KIOSK, neem dan contact op met het Departement Cultuur, Jeugd en Media:

  • Mail vanuit de KIOSK-applicatie via de knop 'contacteer ons'. Vermeld daarbij het dossier-ID en de naam van de persoon of organisatie die u vertegenwoordigt in de onderwerpsregel.
  • Ondersteuning is alleen beschikbaar tijdens de kantooruren (9.00-17.00 uur). We raden organisaties daarom aan om niet tot het allerlaatste moment te wachten om hun aanvraag in te dienen.

Enkele aandachtspunten

  • Besteed voldoende aandacht aan de registratie: de gegevens die u bij die registratie ingeeft, zijn erg belangrijk voor een goed verloop van de aanvraag.
  • Alle communicatie over de aanvraag verloopt digitaal, met uitzondering van het verzenden van de activeringscode: die wordt naar de maatschappelijke zetel gestuurd. Alle meldingen die vanuit KIOSK per e-mail verstuurd worden, zijn gericht aan de persoon die zich registreert als hoofdgebruiker voor een organisatie.