Subsidies
Landelijk georganiseerde jeugdverenigingen Cultuureducatieve verenigingen Verenigingen informatie en participatie Politieke jongerenbewegingen Experimentele projecten Projectoproepen Jeugdhuizen Internationale projecten Jeugdverblijfcentra Brede school Organisaties kansengroepen Grootschalige jeugdevenementen Verenigingen met bijzondere opdracht Tewerkstelling
Lokaal en bovenlokaal jeugdbeleid Kadervorming en attesten Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid Kinderrechten Internationale samenwerking Uitleendienst Kampeermateriaal Begroting Onderzoek Beleidsdocumenten Fiscale aftrek kinderopvang Publicaties Parlementaire vragen en initiatieven

Indiendata en formulieren

Opgelet: vanaf juni 2018 kunnen aanvragen worden ingediend via de applicatie Kiosk. De formulieren voor de aanvraag van een subsidie of subsidieverlenging op deze pagina zijn enkel bedoeld om verenigingen een zicht te geven op de informatie die mogelijk wordt gevraagd.

Omschrijving Indiendatum Formulier - leidraad - model
Aanvraag van een subsidie uiterlijk op 1 september

Aanvraag van een subsidie voor een experimenteel project (.doc)

Aanvraag van een subsidieverlenging uiterlijk op 1 september

Aanvraag van een verlenging van de subsidie voor een experimenteel project (.doc)
Verantwoording van de subsidie: inhoudelijk en financieel verslag uiterlijk twee maanden na afloop van het project Inhoudelijk en financieel verslag van een experimenteel project (.doc)