Subsidies
Lokaal jeugdbeleid Landelijk georganiseerde jeugdverenigingen Cultuureducatieve verenigingen Verenigingen informatie en participatie Politieke jongerenbewegingen Experimentele projecten Projectoproepen Jeugdhuizen Internationale projecten Jeugdverblijfcentra Brede school Organisaties kansengroepen Grootschalige jeugdevenementen Verenigingen met bijzondere opdracht Tewerkstelling
Kadervorming en attesten Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid Kinderrechten Internationale samenwerking Uitleendienst Kampeermateriaal Begroting Onderzoek Beleidsdocumenten Fiscale aftrek kinderopvang Publicaties Parlementaire vragen en initiatieven

In de kijker

11.01.2017 | Subsidie voor elf experimentele projecten

Bij de indienronde van september 2016 ontving de afdeling Jeugd 24 subsidieaanvragen voor een experimenteel project. De minister van Jeugd besliste om 11 projecten te aanvaarden voor subsidiëring.

A school called tribe - 50 000 euro
(project van A school called tribe vzw)
In dit project worden muzikale en narratieve activiteiten opgezet die gerelateerd zijn aan het jazz/hiphopidioom. De activiteiten hebben tot doel jongeren te ondersteunen in het constructief ontwikkelen van creatieve, sociale en kritische vaardigheden.

Reboot camp - 40 000 euro
(project van CAD Limburg vzw)
Met de subsidie wil CAD Limburg een kamp organiseren voor compulsieve gamers, met als doel voor jongeren een netwerk buiten de games te faciliteren.

Jeugdwerk in de Vlaamse Gebarentaal - 50 000 euro
(project van Federatie Vlaamse Dove en Slechthorende Kinderen en Jongeren vzw)
Jong-Fevlado wil het jeugdwerk in de Vlaamse dovengemeenschap versterken en uitbreiden. De vzw wil ook verder professionaliseren, onder meer via het aanbieden van kadervorming.

Growfunding - 41 621 euro
(project van Growfunding vzw)
Growfunding is een Brussels instrument dat reward based crowdfunding inzet als een hefboom voor ontkiemende stadsprojecten. In dit project wordt de nadruk gelegd op het werken met jongeren. Growfunding is naast een financiële hefboom ook een participatiemethodiek, een communicatiekanaal, een netwerktool en een educatief traject.

Virtual power - 30 000 euro
(project van iDROPS vzw)
De vzw wil aan de slag met kinderen met het Autisme Spectrum Syndroom (ASS), om hun verhalen, ervaringen en leefwereld vorm te geven via digital storytelling tools.

Rouwkamp - 29 000 euro
(project van Missing You vzw)
Missing You organiseert in 2017 twee rouwkampen voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen die een dierbare verloren. Er wordt per leeftijdsgroep een programma gemaakt met verlies-en herstelgerichte activiteiten.

Start to steam - 50 000
(project van Nerdlab vzw)
Nerdlab werkt aan de ontwikkeling van een STEAM-techniek waarbij de A (arts) wordt toegevoegd aan de STEM-methodiek.

Creation up - 31 100 euro
(project van Rythm Naturals vzw)
Rhythm Naturals werkt aan een participatief en inclusief creatieproject waarbij getalenteerde diverse jonge dansers volwaardige dansproducties maken.

Spontane Actie Zones - 25 000 euro
(project van Toestand vzw)
Toestand ontwikkelt een methodiek om in leegstaande en ongebruikte plekken Spontane Actie Zones op te richten. Het vierde projectjaar wordt besteed aan de verdere verspreiding van de ervaring uit dit project.

Gangmakers en koplopers - 46 500 euro
(project van Trage Wegen vzw)
Gangmakers en Koplopers is een experimentele ontdekkingstocht van trage wegen door kinderen aan de hand van contextueel en participatief actieonderzoek.

Al-tochtonen van de toekomst - 50 000 euro
(project van Vluchtelingenwerk Vlaanderen vzw)
Vluchtelingenwerk wil met dit project jonge vluchtelingen in staat stellen om hun stem te laten horen op de plekken die er toe doen. Daarnaast wil de vzw inspelen op de nood aan een zinvolle vrijetijdsbesteding voor deze kwetsbare doelgroep.