Subsidies
Lokaal jeugdbeleid Landelijk georganiseerde jeugdverenigingen Cultuureducatieve verenigingen Verenigingen informatie en participatie Politieke jongerenbewegingen Experimentele projecten Projectoproepen Jeugdhuizen Internationale projecten Jeugdverblijfcentra Brede school Organisaties kansengroepen Grootschalige jeugdevenementen Verenigingen met bijzondere opdracht Tewerkstelling
Kadervorming en attesten Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid Kinderrechten Internationale samenwerking Uitleendienst Kampeermateriaal Begroting Onderzoek Beleidsdocumenten Fiscale aftrek kinderopvang Publicaties Parlementaire vragen en initiatieven

In de kijker

05.01.2018 | Subsidie voor twaalf experimentele projecten

De minister van Jeugd besliste om twaalf experimentele jeugdprojecten te aanvaarden voor subsidiëring. Het gaat om zes nieuwe projecten en zes aanvragen voor een verlenging van de subsidie.

Met deze subsidielijn voor experimentele projecten wil de minister inspelen op nieuwe ontwikkelingen en nieuwe behoeften in de jeugdsector. Het kan gaan om het bereiken van een specifieke doelgroep, het op een innovatieve manier werken met jongeren of de keuze voor een unieke invalshoek.

Nieuwe projecten

 • Filosoferen met kinderen - 20 000 euro
 • ROJM Connect: 40 000 euro
 • Act like a local: de Use-it ambassadeurs - 50 000 euro
 • Minuut-D - 15 000 euro
 • Violencia showcase - 25 000 euro
 • Digitale brug - 50 000 euro

Verlenging projectsubsidie

 • Reboot camp - 50 000 euro
 • Jeugdwerk in de Vlaamse gebarentaal - 50 000 euro
 • Growfunding voor jongeen- 50 000 euro
 • Rouwkamp - 50 000 euro
 • Start to steam - 50 000 euro
 • Gangmakers en koplopers - 46 500 euro

Meer info: overzicht van de gesubsidieerde projecten (.doc)