Subsidies
Landelijk georganiseerde jeugdverenigingen Cultuureducatieve verenigingen Verenigingen informatie en participatie Politieke jongerenbewegingen Experimentele projecten Projectoproepen Jeugdhuizen Internationale projecten Jeugdverblijfcentra Brede school Organisaties kansengroepen Grootschalige jeugdevenementen Verenigingen met bijzondere opdracht Tewerkstelling
Lokaal en bovenlokaal jeugdbeleid Kadervorming en attesten Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid Kinderrechten Internationale samenwerking Uitleendienst Kampeermateriaal Begroting Onderzoek Beleidsdocumenten Fiscale aftrek kinderopvang Publicaties Parlementaire vragen en initiatieven

Budget

Het budget voor de subsidiëring van experimentele projecten is is sinds 2012 opgenomen in de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap onder artikel HC0/1HG-I-2-C/WT (globaal budget voorzien voor de uitvoering van het decreet Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid - ook de middelen voor de andere in het decreet genoemde verenigingen zitten daarin vervat).

De afzonderlijke bedragen per project vind je in de rubriek gesubsidieerde projecten.

  Initieel begroot bedrag Uiteindelijk betaald subsidiebedrag (1)
Begrotingsjaar 2017 (2) 496 500  
Begrotingsjaar 2016 (2) 443 121  
Begrotingsjaar 2015 (2) 341 000 287 600
Begrotingsjaar 2014 (2) 146 000 144 108
Begrotingsjaar 2013 (2) 328 983 317 114,03
Begrotingsjaar 2012 (2) 179 000 192 456,52
Begrotingsjaar 2011 (3) 147 000 197 000
Begrotingsjaar 2010 (3) 150 000 146 000
Begrotingsjaar 2009 (3) 192 000 92 000
Begrotingsjaar 2008 (3) 188 000 21 000

(1) Het voor dat jaar uiteindelijke betaalde susbsidiebedrag, na controle van de verantwoordingsstukken en na toekenning van de saldi.

(2) Bedrag afgenomen van het globale budget op artikel HC0/1HG-I-2-C/WT voor de subsidiëring van experimentele projecten

(3) Apart budget voor de subsidiëring van initiatieven experimenteel jeugdwerk