Subsidies
Lokaal jeugdbeleid Landelijk georganiseerde jeugdverenigingen Cultuureducatieve verenigingen Verenigingen informatie en participatie Politieke jongerenbewegingen Experimentele projecten Projectoproepen Jeugdhuizen Internationale projecten Jeugdverblijfcentra Brede school Organisaties kansengroepen Grootschalige jeugdevenementen Verenigingen met bijzondere opdracht Tewerkstelling
Kadervorming en attesten Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid Kinderrechten Internationale samenwerking Uitleendienst Kampeermateriaal Begroting Onderzoek Beleidsdocumenten Fiscale aftrek kinderopvang Publicaties Parlementaire vragen en initiatieven

Budget

Het budget voor de subsidiëring van experimentele projecten is is sinds 2012 opgenomen in de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap onder artikel HC0/1HG-I-2-C/WT (globaal budget voorzien voor de uitvoering van het decreet Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid - ook de middelen voor de andere in het decreet genoemde verenigingen zitten daarin vervat).

De afzonderlijke bedragen per project vind je in de rubriek gesubsidieerde projecten.

  Initieel begroot bedrag Uiteindelijk beschikbaar bedrag (1)
Begrotingsjaar 2013 (2) 328 983  
Begrotingsjaar 2012 (2) 179 000 192 456,52
Begrotingsjaar 2011 (3) 147 000 197 000
Begrotingsjaar 2010 (3) 150 000 146 000
Begrotingsjaar 2009 (3) 192 000 92 000
Begrotingsjaar 2008 (3) 188 000 21 000

(1) Het voor dat jaar uiteindelijke beschikbare bedrag op de begroting, na de eventuele begrotingsaanpassingen.

(2) Bedrag afgenomen van het globale budget op artikel HC0/1HG-I-2-C/WT voor de subsidiëring van experimentele projecten

(3) Apart budget voor de subsidiëring van initiatieven experimenteel jeugdwerk