Subsidies
Landelijk georganiseerde jeugdverenigingen Cultuureducatieve verenigingen Verenigingen informatie en participatie Politieke jongerenbewegingen Experimentele projecten Projectoproepen Jeugdhuizen Internationale projecten Jeugdverblijfcentra Brede school Organisaties kansengroepen Grootschalige jeugdevenementen Verenigingen met bijzondere opdracht Tewerkstelling
Lokaal en bovenlokaal jeugdbeleid Kadervorming en attesten Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid Kinderrechten Internationale samenwerking Uitleendienst Kampeermateriaal Begroting Onderzoek Beleidsdocumenten Fiscale aftrek kinderopvang Publicaties Parlementaire vragen en initiatieven

Adviescommissie

De Vlaamse Regering kan adviescommissies samenstellen met experts om haar te adviseren over individuele subsidieaanvragen. Dat is bepaald in art. 14, §3 van het decreet houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid.

Voor de behandeling van de subsidiedossiers van experimentele projecten richtte de minister van Jeugd een adviescommissie voor experimentele projecten op. De commissie bestaat uit onafhankelijke experten. Zij adviseren de bevoegde minister over de inhoud van de dossiers en de hoogte van het toe te kennen subsidiebedrag.

Samenstelling adviescommissie voor experimentele projecten

 • Andy Demeulenaere
  Voorzitter van de adviescommissie
  Coördinator van Mediawijs, Vlaams Kenniscentrum Mediawijsheid
  Voormalig coördinator van Mediaraven en voormalig medewerker van Chirojeugd Vlaanderen

 • Nico Martens
  Coördinator organisatieontwikkeling bij Samenlevingsopbouw Brussel
  Voormalig coördinator van vzw D'Broej

 • Albane Vangheluwe
  Adjunct van de directie bij de stad Gent, cultuurdienst Circa - team projecten

 • Nele Annaert
  Stafmedewerker opvolging onderwijskwaliteit bij de KUL
  Voorheen werkzaam bij De Ambrassade

 • Stijn Vlasschaert
  Werkt bij vzw Cyclo
  Voormalig stafmedewerker bij vzw JES

 • Erik Tjampens
  Werkt als deskundige wonen bij de provincie Oost-Vlaanderen.
  Voorheen provinciaal jeugdconsulent

 • Hilde Maelstaf
  Lector verbonden aan de opleiding sociaal werk van de Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen