Subsidies
Lokaal jeugdbeleid Landelijk georganiseerde jeugdverenigingen Cultuureducatieve verenigingen Verenigingen informatie en participatie Politieke jongerenbewegingen Experimentele projecten Projectoproepen Jeugdhuizen Internationale projecten Jeugdverblijfcentra Brede school Organisaties kansengroepen Grootschalige jeugdevenementen Verenigingen met bijzondere opdracht Tewerkstelling
Kadervorming en attesten Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid Kinderrechten Internationale samenwerking Uitleendienst Kampeermateriaal Begroting Onderzoek Beleidsdocumenten Fiscale aftrek kinderopvang Publicaties Parlementaire vragen en initiatieven

Experimentele projecten

De Vlaamse overheid verleent sinds 1 januari 2013 projectsubsidies aan verenigingen die een experimenteel project opzetten op de volgende terreinen:

  • Jeugdwerk
  • Informatie aan of over de jeugd en beleidsparticipatie van de jeugd
  • Cultuureducatie van de jeugd.

Experimentele projecten spelen in op nieuwe ontwikkelingen en behoeften die zowel binnen de jeugdsector als meer algemeen bij de jeugd leven. Ze zijn vernieuwend op het vlak van methodiek of inhoud. Voorbeelden daarvan zijn het opstarten van jeugdwerk via nieuwe methodieken of het aanspreken van nieuwe doelgroepen.

In deze rubriek lichten we de subsidiëring van experimentele projecten verder toe.