Subsidies
Landelijk georganiseerde jeugdverenigingen Cultuureducatieve verenigingen Verenigingen informatie en participatie Politieke jongerenbewegingen Experimentele projecten Projectoproepen Jeugdhuizen Internationale projecten Jeugdverblijfcentra Brede school Organisaties kansengroepen Grootschalige jeugdevenementen Verenigingen met bijzondere opdracht Tewerkstelling
Lokaal en bovenlokaal jeugdbeleid Kadervorming en attesten Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid Kinderrechten Internationale samenwerking Uitleendienst Kampeermateriaal Begroting Onderzoek Beleidsdocumenten Fiscale aftrek kinderopvang Publicaties Parlementaire vragen en initiatieven

Indiendata en formulieren

Door een wijziging van het participatiedecreet, die op 1 juli 2014 in werking trad, kunnen geen subsidies meer worden toegekend voor de organisatie van grootschalige jeugdevenementen.

Meer informatie over alle wijzigingen in het participatiedecreet

 

Omschrijving Indiendatum Formulier - leidraad - model
Verantwoording van de subsidie: inhoudelijk en financieel verslag uiterlijk 2 maanden na afloop van het evenement

Inhoudelijk en financieel verslag van een grootschalig jeugdevenement (.doc)