Subsidies
Landelijk georganiseerde jeugdverenigingen Cultuureducatieve verenigingen Verenigingen informatie en participatie Politieke jongerenbewegingen Experimentele projecten Projectoproepen Jeugdhuizen Internationale projecten Jeugdverblijfcentra Brede school Organisaties kansengroepen Grootschalige jeugdevenementen Verenigingen met bijzondere opdracht Tewerkstelling
Lokaal en bovenlokaal jeugdbeleid Kadervorming en attesten Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid Kinderrechten Internationale samenwerking Uitleendienst Kampeermateriaal Begroting Onderzoek Beleidsdocumenten Fiscale aftrek kinderopvang Publicaties Parlementaire vragen en initiatieven

In de kijker

17.07.2014 | Subsidiëring van grootschalige jeugdevenementen opgeheven

Door een wijziging van het participatiedecreet, die op 1 juli 2014 in werking trad, is er geen ondersteuning meer mogelijk van "grootschalige evenementen waarin de participatie van een breed publiek in cultuur, jeugdwerk of sport centraal staat". Dat betekent dat er bij de afdeling Jeugd geen aanvragen meer kunnen worden ingediend voor de subsidiëring van grootschalige jeugdevenementen.