Subsidies
Landelijk georganiseerde jeugdverenigingen Cultuureducatieve verenigingen Verenigingen informatie en participatie Politieke jongerenbewegingen Experimentele projecten Projectoproepen Jeugdhuizen Internationale projecten Jeugdverblijfcentra Brede school Organisaties kansengroepen Grootschalige jeugdevenementen Verenigingen met bijzondere opdracht Tewerkstelling
Lokaal en bovenlokaal jeugdbeleid Kadervorming en attesten Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid Kinderrechten Internationale samenwerking Uitleendienst Kampeermateriaal Begroting Onderzoek Beleidsdocumenten Fiscale aftrek kinderopvang Publicaties Parlementaire vragen en initiatieven

Overzicht gesubsidieerde grootschalige jeugdevenementen

Begrotingsjaar 2013

Organisatie Omschrijving evenement Toegekende subsidie (1) Uitgekeerde subsidie (2)
Mens in beweging vzw Deze vzw ontving subsidies voor het project Time to Dance. In tien scholen in Vlaanderen en tijdens Ket2Sport in Brussel worden dansevents opgezet, waarbij diverse actoren betrokken zijn (o.a. scholen, jeugdverenigingen, dansscholen). Na een voorbereidend traject wordt telkens een publieke voorstelling voorzien. 12 500 12 452,30
Rhythm naturals vzw

Deze vzw organiseert in december 2013 in De Centrale te Gent een internationaal Urban Sport and Art Festival. Aan het festival gaat een traject van artistieke coaching van jongeren vooraf. Die bestaat uit minimaal tien workshopsessies, die resulteren in een voorstelling die tijdens het festival wordt getoond.

10 011 10 011

Begrotingsjaar 2012

Organisatie Omschrijving evenement Toegekende subsidie (1) Uitgekeerde subsidie (2)
Stad Mechelen Organisatie Kinderspeeldag 2012
De stad Mechelen organiseert op 27 mei 2012 de jaarlijkse Kinderspeeldag. De Mechelse binnenstad wordt op die dag autovrij gemaakt en wordt helemaal omgetoverd tot één groot speelparadijs.
25 000 25 000
Vzw Forum voor Amateurkunsten

Organisatie van een evenement op 15 april 2012 in Vormingscentrum Destelheide, aansluitend op het tv-programma 'Mijn Kunst is Top', dat Ketnet in februari en maart uitzendt.
Het evenement omvat drie grote luiken: een informatief luik (een kunsteducatieve markt, zowel via het klassieke systeem als via een digitale inkijk), een exploratief luik (tal van workshops) en een receptief luik (optredens en artistieke interventies). Tijdens het evenement krijgen kinderen de kans om op actief-exploratieve wijze het aanbod aan kunstoefening te ontdekken.

20 000 20 000

Begrotingsjaar 2011

Organisatie Omschrijving evenement Toegekende subsidie (1) Uitgekeerde subsidie (2)
Vzw Jeugdinfra Jeugdinfra organiseert in het kader van 'Antwerpen culturele jongerenhoofdstad 2011' twee evenementen, namelijk Tour de force (tussen 23 juni en 4 september 2011) en Antwerp street kicks (september 2011). 125 000 124 393,03
vzw Vlaamse Scholierenkoepel De Vlaamse Scholierenkoepel organiseert een aantal evenementen die het engagement van leerlingen binnen en buiten de school in de verf moeten zetten. Voor dit project werkt de koepel samen met Karuur vzw. 22 000 22 000
Vzw Speelgoedmuseum Het Speelgoedmuseum organiseert op 15 mei 2011 de jaarlijkse speeldag, waarbij men de Mechelse binnenstad autovrij maakt en er een grote speelplek van maakt. 10 000 10 000

Begrotingsjaar 2010

Organisatie Omschrijving evenement Toegekende subsidie (1) Uitgekeerde subsidie (2)
Vzw Speelgoedmuseum Het Speelgoedmuseum organiseert op 30 mei 2010 een speeldag, waarbij men de Mechelse binnenstad autovrij maakt en er een grote speelplek van maakt. In 2010 ging extra aandacht naar het betrekken van het jeugdwerk bij dit evenement. 10 000 10 000
Vzw Jeugdinfra Antwerpen is in 2011 Europese jongerenhoofdstad. In het kader van dit project worden 4 events gesubsidieerd: het startevenement, de buitenspeeldag, het slotcongres van 'My generation' en de opening van het Steen. 125 000 125 000

 

(1) Het bedrag dat in het subsidiebesluit van de minister is opgenomen en dat initieel wordt toegekend.
(2) Het bedrag dat aan de vereniging werd uitbetaald na controle van het inhoudelijk en financieel verslag. Dat bedrag is pas bekend in het jaar dat volgt op het begrotingsjaar waarop de subsidie is toegekend.