Subsidies
Landelijk georganiseerde jeugdverenigingen Cultuureducatieve verenigingen Verenigingen informatie en participatie Politieke jongerenbewegingen Experimentele projecten Projectoproepen Jeugdhuizen Internationale projecten Jeugdverblijfcentra Brede school Organisaties kansengroepen Grootschalige jeugdevenementen Verenigingen met bijzondere opdracht Tewerkstelling
Lokaal en bovenlokaal jeugdbeleid Kadervorming en attesten Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid Kinderrechten Internationale samenwerking Uitleendienst Kampeermateriaal Begroting Onderzoek Beleidsdocumenten Fiscale aftrek kinderopvang Publicaties Parlementaire vragen en initiatieven

Budget

Het budget voor de subsidiëring van grootschalige jeugdevenementen is opgenomen in de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap onder artikel HC0/1HG-I-2-E/WT (Werking en toelagen - participatiebeleid Jeugd).

  Initieel bedrag Uiteindelijk beschikbaar bedrag (1)
Begrotingsjaar 2014 100 000  
Begrotingsjaar 2013 583 000 581 000
Begrotingsjaar 2012 104 000 104 000
Begrotingsjaar 2011 152 000 172 000
Begrotingsjaar 2010 135 000 135 000

(1) Het voor dat jaar uiteindelijk beschikbare bedrag op de begroting, na de eventuele begrotingsaanpassingen.