Subsidies
Landelijk georganiseerde jeugdverenigingen Cultuureducatieve verenigingen Verenigingen informatie en participatie Politieke jongerenbewegingen Experimentele projecten Projectoproepen Jeugdhuizen Internationale projecten Jeugdverblijfcentra Brede school Organisaties kansengroepen Grootschalige jeugdevenementen Verenigingen met bijzondere opdracht Tewerkstelling
Lokaal jeugdbeleid Kadervorming en attesten Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid Kinderrechten Internationale samenwerking Uitleendienst Kampeermateriaal Begroting Onderzoek Beleidsdocumenten Fiscale aftrek kinderopvang Publicaties Parlementaire vragen en initiatieven

In de kijker

05.01.2018 | Projectsubsidie 2018 voor drie cultuureducatieve verenigingen

De minister van Jeugd besliste om drie projecten van cultuureducatieve verenigingen te aanvaarden voor subsidiëring. Het gaat om projecten die inspelen op nieuwe ontwikkelingen of opportuniteiten die niet konden worden voorzien bij het opstellen van de beleidsnota en die voor de vereniging een bijzonder karakter hebben.

  • Gidsen gezocht - 20 000 euro
    (project van Casa Blanca)

  • Carrousel - 12 000 euro
    (project van Circusplaneet)

  • Taallab - 30 000 euro
    (project van Jeugd & Poëzie)

Meer info: overzicht van de gesubsidieerde projecten (.doc)