Subsidies
Landelijk georganiseerde jeugdverenigingen Cultuureducatieve verenigingen Verenigingen informatie en participatie Politieke jongerenbewegingen Experimentele projecten Projectoproepen Jeugdhuizen Internationale projecten Jeugdverblijfcentra Brede school Organisaties kansengroepen Grootschalige jeugdevenementen Verenigingen met bijzondere opdracht Tewerkstelling
Lokaal en bovenlokaal jeugdbeleid Kadervorming en attesten Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid Kinderrechten Internationale samenwerking Uitleendienst Kampeermateriaal Begroting Onderzoek Beleidsdocumenten Fiscale aftrek kinderopvang Publicaties Parlementaire vragen en initiatieven

Contact: team Verenigingen


Contactpersoon voor meer informatie


Riet Plevoets

Subsidiëren en erkennen - team Sociaal-cultureel werk en jeugdwerk
Arenbergstraat 9
1000 Brussel
T 02 553 34 93
@ riet.plevoets@cjsm.vlaanderen.be

 

Riet Plevoets


Anne De Ridder

Subsidiëren en erkennen - team Sociaal-cultureel werk en jeugdwerk
Arenbergstraat 9
1000 Brussel
T 02 553 41 88
@ anne.deridder@cjsm.vlaanderen.be


Anne De Ridder


Karine Galle

Subsidiëren en erkennen - team Sociaal-cultureel werk en jeugdwerk
Arenbergstraat 9
1000 Brussel
T 02 553 41 05
@ karine.galle@cjsm.vlaanderen.be


Karine Galle


Hilde Van Dyck

Subsidiëren en erkennen - team Sociaal-cultureel werk en jeugdwerk
Arenbergstraat 9
1000 Brussel
T 02 553 41 42
@ hilde.vandyck@cjsm.vlaanderen.beHilde Van Dyck