Subsidies
Landelijk georganiseerde jeugdverenigingen Cultuureducatieve verenigingen Verenigingen informatie en participatie Politieke jongerenbewegingen Experimentele projecten Projectoproepen Jeugdhuizen Internationale projecten Jeugdverblijfcentra Brede school Organisaties kansengroepen Grootschalige jeugdevenementen Verenigingen met bijzondere opdracht Tewerkstelling
Lokaal jeugdbeleid Kadervorming en attesten Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid Kinderrechten Internationale samenwerking Uitleendienst Kampeermateriaal Begroting Onderzoek Beleidsdocumenten Fiscale aftrek kinderopvang Publicaties Parlementaire vragen en initiatieven

Contact: team Verenigingen


Contactpersoon voor meer informatie


Riet Plevoets

afdeling Jeugd
team Verenigingen
Arenbergstraat 9
1000 Brussel
T 02 553 34 93
F 02 553 41 17
@ riet.plevoets@cjsm.vlaanderen.be

 

Riet Plevoets


Anne De Ridder

afdeling Jeugd
team Verenigingen
Arenbergstraat 9
1000 Brussel
T 02 553 41 88
F 02 553 41 17
@ anne.deridder@cjsm.vlaanderen.be


Anne De Ridder


Karine Galle

afdeling Jeugd
team Verenigingen
Arenbergstraat 9
1000 Brussel
T 02 553 41 05
F 02 553 41 17
@ karine.galle@cjsm.vlaanderen.be


Karine Galle


Hilde Van Dyck
(teamverantwoordelijke)
afdeling Jeugd
team Verenigingen
Arenbergstraat 9
1000 Brussel
T 02 553 41 42
F 02 553 41 17
@ hilde.vandyck@cjsm.vlaanderen.beHilde Van Dyck