Subsidies
Landelijk georganiseerde jeugdverenigingen Cultuureducatieve verenigingen Verenigingen informatie en participatie Politieke jongerenbewegingen Experimentele projecten Projectoproepen Jeugdhuizen Internationale projecten Jeugdverblijfcentra Brede school Organisaties kansengroepen Grootschalige jeugdevenementen Verenigingen met bijzondere opdracht Tewerkstelling
Lokaal en bovenlokaal jeugdbeleid Kadervorming en attesten Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid Kinderrechten Internationale samenwerking Uitleendienst Kampeermateriaal Begroting Onderzoek Beleidsdocumenten Fiscale aftrek kinderopvang Publicaties Parlementaire vragen en initiatieven

Budget

Het budget voor de subsidiëring van cultuureducatieve verenigingen is sinds 2012 opgenomen in de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap onder artikel HC0/1HG-I-2-C/WT (globaal budget voorzien voor de uitvoering van het decreet Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid - ook de middelen voor de andere in het decreet genoemde verenigingen zitten daarin vervat).

De afzonderlijke bedragen per vereniging vind je in de rubriek gesubsidieerde verenigingen.

  Initieel begroot bedrag Uiteindelijk beschikbaar bedrag (1)
Begrotingsjaar 2014 (2) 3 076 750  
Begrotingsjaar 2013 (2) 1 631 000  
Begrotingsjaar 2012 (2) 1 672 000 1 686 989
Begrotingsjaar 2011 (3) 1 643 000 1 613 000
Begrotingsjaar 2010 (3) 1 662 000 1 610 000
Begrotingsjaar 2009 (3) 1 589 000 1 550 000
Begrotingsjaar 2008 (3) 963 000 968 000

(1) Het voor dat jaar uiteindelijke beschikbare bedrag op de begroting, na de eventuele begrotingsaanpassingen.

(2) Bedrag afgenomen van het globale budget op artikel HC0/1HG-I-2-C/WT voor de subsidiëring van cultuureducatieve verenigingen (in 2012 inclusief het bedrag voor de artistieke projecten)

(3) Apart budget voor de subsidiëring van cultuureducatieve verenigingen en van artistieke projecten