Subsidies
Landelijk georganiseerde jeugdverenigingen Cultuureducatieve verenigingen Verenigingen informatie en participatie Politieke jongerenbewegingen Experimentele projecten Projectoproepen Jeugdhuizen Internationale projecten Jeugdverblijfcentra Brede school Organisaties kansengroepen Grootschalige jeugdevenementen Verenigingen met bijzondere opdracht Tewerkstelling
Lokaal en bovenlokaal jeugdbeleid Kadervorming en attesten Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid Kinderrechten Internationale samenwerking Uitleendienst Kampeermateriaal Begroting Onderzoek Beleidsdocumenten Fiscale aftrek kinderopvang Publicaties Parlementaire vragen en initiatieven

Adviescommissie

De Vlaamse Regering kan adviescommissies samenstellen met experts in jeugd, jeugdwerk en kinderrechten om haar te adviseren over de toekenning van variabele subsidies aan verenigingen en de toekenning van projectsubsidies. Dat is bepaald in artikel 17, §3 van het decreet van 20 januari 2012 houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid.

Voor de behandeling van de subsidiedossiers van cultuureducatieve verenigingen richtte de minister van Jeugd een adviescommissie Cultuureducatie op.

Samenstelling adviescommissie Cultuureducatie

 • Iris Verhoeyen
  Voorzitter van de adviescommissie
  Kennismanager bij de Sociale InnovatieFabriek
  Voormalig stafmedewerker bij De Ambrassade en bij twee cultuureducatieve verenigingen en docente fotografie, video en erfgoed.

 • Dirk De Lathouwer
  Medeoprichter en artistiek leider van fABULEUS

 • Luc Flipkens
  Coördinator Duinengordel
  Voormalig diensthoofd van de provinciale jeugddienst

 • Kristof Wouters
  Cultuurfunctionaris-directeur in het cultureel ontmoetingscentrum Sint-Andries (coStA)

 • Cathelijne van der Veer
  Coördinator Jeugdhuis Ratatouille (D’Broej vzw)
  Voorheen onder meer actief bij Karuur, JES en Koning Kevin