Subsidies
Landelijk georganiseerde jeugdverenigingen Cultuureducatieve verenigingen Verenigingen informatie en participatie Politieke jongerenbewegingen Experimentele projecten Projectoproepen Jeugdhuizen Internationale projecten Jeugdverblijfcentra Brede school Organisaties kansengroepen Grootschalige jeugdevenementen Verenigingen met bijzondere opdracht Tewerkstelling
Lokaal en bovenlokaal jeugdbeleid Kadervorming en attesten Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid Kinderrechten Internationale samenwerking Uitleendienst Kampeermateriaal Begroting Onderzoek Beleidsdocumenten Fiscale aftrek kinderopvang Publicaties Parlementaire vragen en initiatieven

Adviescommissie

De Vlaamse Regering kan adviescommissies samenstellen met experts in jeugd, jeugdwerk en kinderrechten om haar te adviseren over de toekenning van variabele subsidies aan verenigingen en de toekenning van projectsubsidies. Dat is bepaald in artikel 17, §3 van het decreet van 20 januari 2012 houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid.

Voor de behandeling van de subsidiedossiers van cultuureducatieve verenigingen richtte de minister van Jeugd een adviescommissie Cultuureducatie op.

Samenstelling adviescommissie Cultuureducatie

 • Lies Cuyx
  Voorzitter van de adviescommissie
  Jeugdprogrammator in CC Muze in Heusden-Zolder
 • Dirk De Lathouwer
  Medeoprichter en artistiek leider van fABULEUS

 • Tom De Mette
  Onderzoeker en onderwijsassistent aan de faculteit Psychologie en Educatiewetenschappen van de Vrije Universiteit Brussel
  (deed onder meer onderzoek inzake cultuureducatie en jongeren en cultuur)

 • Luc Flipkens
  Coördinator Duinengordel
  Voormalig diensthoofd van de provinciale jeugddienst

 • Iris Verhoeyen
  Deskundige cultuurbeleid bij de stad Leuven
  Voormalig stafmedewerker bij de Ambrassade en bij twee cultuureducatieve verenigingen en docente fotografie, video en erfgoed.

 • Jamila Channouf
  Programmatie- en participatiemedewerker 'Bij de Vieze gasten'
  Vormingswerkster noord-zuidrelaties
  Schrijfster en columniste.

 • Kristof Wouters
  Cultuurfunctionaris-directeur in het cultureel ontmoetingscentrum Sint-Andries (coStA)