Subsidies
Landelijk georganiseerde jeugdverenigingen Cultuureducatieve verenigingen Verenigingen informatie en participatie Politieke jongerenbewegingen Experimentele projecten Projectoproepen Jeugdhuizen Internationale projecten Jeugdverblijfcentra Brede school Organisaties kansengroepen Grootschalige jeugdevenementen Verenigingen met bijzondere opdracht Tewerkstelling
Lokaal en bovenlokaal jeugdbeleid Kadervorming en attesten Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid Kinderrechten Internationale samenwerking Uitleendienst Kampeermateriaal Begroting Onderzoek Beleidsdocumenten Fiscale aftrek kinderopvang Publicaties Parlementaire vragen en initiatieven

Gesubsidieerde projecten Brede School

 

  Overzichten Aantal projecten
Begroting 2012 Overzicht gesubsidieerde projecten - schooljaar 2012-2013 (.doc) 4
Begroting 2011 Overzicht gesubsidieerde projecten - schooljaar 2011-2012 (.doc) 4
Begroting 2010 Overzicht gesubsidieerde projecten - schooljaar 2010-2011 (.doc) 5
Begroting 2009 Overzicht gesubsidieerde projecten - schooljaar 2009-2010 (.doc) 3
Begroting 2008 Overzicht gesubsidieerde projecten - schooljaar 2008-2009 (.doc) 6
Begroting 2007 Overzicht gesubsidieerde projecten - schooljaar 2007-2008 (.doc) 8