Subsidies
Landelijk georganiseerde jeugdverenigingen Cultuureducatieve verenigingen Verenigingen informatie en participatie Politieke jongerenbewegingen Experimentele projecten Projectoproepen Jeugdhuizen Internationale projecten Jeugdverblijfcentra Brede school Organisaties kansengroepen Grootschalige jeugdevenementen Verenigingen met bijzondere opdracht Tewerkstelling
Lokaal en bovenlokaal jeugdbeleid Kadervorming en attesten Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid Kinderrechten Internationale samenwerking Uitleendienst Kampeermateriaal Begroting Onderzoek Beleidsdocumenten Fiscale aftrek kinderopvang Publicaties Parlementaire vragen en initiatieven

Budget

De algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voorziet een apart budget voor de uitvoering van het participatiebeleid jeugd (artikel HC0/1HG-I-2-E/WT). Met dat budget werden de proeftuinen Brede School en 'organisaties kansengroepen' en sinds 2012 ook de grootschalige jeugdevenementen gesubsidieerd.

2012 was het laatste jaar dat er voor de proeftuinen Brede School en 'organisaties kansengroepen' subsidies werden voorzien en toegekend. Sinds 2013 is het budget alleen bestemd voor de subsidiëring van de grootschalige jeugdevenementen.

De afzonderlijke bedragen per proeftuin Brede School vind je in de rubriek gesubsidieerde initiatieven.

  Initieel begroot bedrag Uiteindelijk beschikbaar bedrag (1)
Begrotingsjaar 2012 (2) 724 000 725 000
Begrotingsjaar 2011 (3) 687 000 296 000
Begrotingsjaar 2010 (3) 716 000 455 000
Begrotingsjaar 2009 (3) 759 000 659 000
Begrotingsjaar 2008 (4) 1 129 000 400 000

(1) Het voor dat jaar uiteindelijke beschikbare bedrag op de begroting, na de eventuele begrotingsaanpassingen.

(2) Globaal budget voor de subsidiëring van de proeftuinen Brede School en 'organisaties kansengroepen' en van de grootschalige jeugdevenementen

(3) Globaal budget voor de subsidiëring van de proeftuinen Brede School en 'organisaties kansengroepen'

(4) Apart budget voor de subsidiëring van proeftuinen Brede School