Subsidies
Landelijk georganiseerde jeugdverenigingen Cultuureducatieve verenigingen Verenigingen informatie en participatie Politieke jongerenbewegingen Experimentele projecten Projectoproepen Jeugdhuizen Internationale projecten Jeugdverblijfcentra Brede school Organisaties kansengroepen Grootschalige jeugdevenementen Verenigingen met bijzondere opdracht Tewerkstelling
Lokaal en bovenlokaal jeugdbeleid Kadervorming en attesten Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid Kinderrechten Internationale samenwerking Uitleendienst Kampeermateriaal Begroting Onderzoek Beleidsdocumenten Fiscale aftrek kinderopvang Publicaties Parlementaire vragen en initiatieven

Samenwerkingsakkoorden

Een intensere samenwerking

In een aantal gevallen is het thema jeugd voor beide partners heel belangrijk en is de wil aanwezig om intensiever samen te werken. Dan wordt een Subcommissie Jeugd opgericht. De werkprogramma’s zijn meestal korter van duur (1 tot 2 jaar) en er is meer onderhandelingsruimte voor samenwerking rond bepaalde thema’s. Steeds staat het jeugd(werk)beleid in één van zijn facetten centraal. Vlaanderen heeft momenteel een subcommissie met Spanje, Luxemburg, Estland, Letland, Litouwen en sinds 2008 ook met Catalonië.

Thema’s die de voorbije jaren aan bod kwamen:

  • jeugdinformatie
  • kadervorming
  • wonen en werken
  • vrijwilligerswerk
  • participatie
  • lokaal jeugdbeleid

Naast de gewone studiebezoeken, kunnen ook andere uitwisselingsprojecten worden opgezet, zoals peerlearning, seminars, ...