Subsidies
Landelijk georganiseerde jeugdverenigingen Cultuureducatieve verenigingen Verenigingen informatie en participatie Politieke jongerenbewegingen Experimentele projecten Projectoproepen Jeugdhuizen Internationale projecten Jeugdverblijfcentra Brede school Organisaties kansengroepen Grootschalige jeugdevenementen Verenigingen met bijzondere opdracht Tewerkstelling
Lokaal en bovenlokaal jeugdbeleid Kadervorming en attesten Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid Kinderrechten Internationale samenwerking Uitleendienst Kampeermateriaal Begroting Onderzoek Beleidsdocumenten Fiscale aftrek kinderopvang Publicaties Parlementaire vragen en initiatieven

In de kijker

02.05.2019 | Uitnodiging vierdaagse vorming over digitaal jeugdwerk in Estland

Het Departement Cultuur, Jeugd en Media trekt van 11 tot en met 14 juni met een delegatie van twee personen naar Kloogaranna in Estland voor een vierdaagse vorming over digitaal jeugdwerk. Het programma focust op drie onderwerpen: digitale levensvaardigheden, technologisch leren in jeugdwerk en digitale gaming. Verder staat de rol van digitalisering en innovatie in het jeugdwerk op de agenda. Het volledige programma vind je op de website van SomeCamp EU.

De delegatie wordt samengesteld uit jeugdwerkers, beleidsmedewerkers en experten die actief zijn op lokaal niveau of die het lokale jeugdwerk ondersteunen. Wil je graag deelnemen? Vul dan het sollicitatieformulier (docx) in en bezorg het ten laatste op 10 mei 2019 aan lien.wyckmans@vlaanderen.be.


26.02.2019 | Vlaanderen en de Baltische staten bouwen samen aan een slim en innovatief jeugdwerkbeleid

Op 12 en 13 februari vond in Tallinn de Subcommissie Jeugd tussen Vlaanderen en de Baltische staten plaats. Samen met Estland, Letland en Litouwen sprak Vlaanderen een nieuw werkprogramma 2019-2022 af binnen de reeds 20-jarige multilaterale samenwerking op vlak van jeugd. Om de kennis te verdiepen en meer tastbare resultaten te behalen, zullen de vier partners gedurende vier jaar samenwerken rond één gezamenlijk thema: smart youth work (slim jeugdwerk).

Smart youth work wil innovatieve oplossingen bieden voor zowel bestaande als toekomstige uitdagingen in het jeugdwerk, rekening houdend met de samenleving en technologische ontwikkelingen. Denk maar aan het digitale platform WAT WAT dat jongeren op een eenvoudige en betrouwbare manier wil informeren. Smart youth work is gericht op activiteiten voor en door jongeren en op de noden van jeugdwerkers. Het creëert ruimte voor innovatie, experiment en voor leren uit ervaringen, wat zorgt voor een betere kwaliteit van het jeugdwerk. Daarom gaan Vlaanderen, Estland, Letland en Litouwen de komende vier jaar inzetten op expertiseopbouw en -uitwisseling rond smart youth work.

Verslag van de Subcommissie Jeugd met de Baltische Staten (pdf)


25.02.2019 | 20 years and counting! Zuid-Afrikaanse jeugddelegatie op bezoek in Vlaanderen

Van 4 tot 9 februari 2019 ontving het Departement Cultuur, Jeugd en Media een delegatie van jeugdambtenaren, leden van het National Youth Development Agency en jeugdwerkers uit Zuid-Afrika. We bespraken de samenwerking tussen Vlaanderen en Zuid-Afrika op het vlak van jeugd- en vrijwilligersbeleid, een samenwerking die al meer dan 20 jaar bestaat. Ook bekeken we hoe deze samenwerking in de toekomst nog versterkt kan worden. Zo zal de focus na 2020 liggen op vrijwilligerswerk op het lokale niveau en op jongeren in een kwetsbare situatie. De jeugdwerkers uit Zuid-Afrika gingen op bezoek bij verschillende Vlaamse jeugdwerkorganisaties. Zo waren ze onder meer te gast bij de Vlaamse Jeugdraad en de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk.

De samenwerking tussen Vlaanderen en Zuid-Afrika betekent een gedeelde kennisuitbouw en -uitwisseling over jeugdwerk, jeugdbeleid en jongerenvrijwilligerswerk. Enkele realisaties van de afgelopen 20 jaar zijn: uitwisseling en vorming van jeugdwerkers en jeugdleiders, actieonderzoek over lokaal jeugdbeleid, kennisseminaries en congressen, de 'adoptie' van vier lokale gemeenschapscentra, de uitwerking van een toolkit rond vrijwilligers, peer learning en studiebezoeken. Momenteel wordt gewerkt aan een historisch overzicht van 20 jaar samenwerking op vlak van jeugd.

Verslag Subcommissie Jeugd met Zuid-Afrika (pdf)

Jeugddelegatie Zuid-Afrika