Subsidies
Lokaal jeugdbeleid Landelijk georganiseerde jeugdverenigingen Cultuureducatieve verenigingen Verenigingen informatie en participatie Politieke jongerenbewegingen Experimentele projecten Projectoproepen Jeugdhuizen Internationale projecten Jeugdverblijfcentra Brede school Organisaties kansengroepen Grootschalige jeugdevenementen Verenigingen met bijzondere opdracht Tewerkstelling
Kadervorming en attesten Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid Kinderrechten Internationale samenwerking Uitleendienst Kampeermateriaal Begroting Onderzoek Beleidsdocumenten Fiscale aftrek kinderopvang Publicaties Parlementaire vragen en initiatieven

In de kijker

14.10.2016 | Uitnodiging studiebezoek Estland - 15 tot 18 november 2016

De afdeling Jeugd stuurt een delegatie van vijf personen naar Estland voor een studiebezoek over het thema 'Cultuureducatieve activiteiten in de vrije tijd en hobby schools'. De delegatie wordt samengesteld uit jeugdwerkers en experten in de materie.

Waarover gaat het?

Doel van het bezoek is het ontdekken en uitwisselen van verschillende concepten, praktijken en methodieken die in het cultuureducatieve veld gebruikt worden en het uitwisselen van ideeën over hoe verschillende doelgroepen bereikt kunnen worden. Meer informatie over het programma vind je in het sollicitatieformulier.

Hoe solliciteren?

Wil je graag deel uitmaken van deze delegatie? Vul dan het sollicitatieformulier (.doc) in en bezorg het ten laatste op 31 oktober 2016, 12 uur, aan de afdeling Jeugd.


Deze uitnodiging kadert binnen het samenwerkingsakkoord tussen Vlaanderen en Estland. Een dergelijk akkoord geeft de Vlaamse overheid de mogelijkheid nieuwe kennis en ervaringen op te doen en te delen met anderen, en zo het eigen jeugd(werk)beleid te versterken.