Subsidies
Landelijk georganiseerde jeugdverenigingen Cultuureducatieve verenigingen Verenigingen informatie en participatie Politieke jongerenbewegingen Experimentele projecten Projectoproepen Jeugdhuizen Internationale projecten Jeugdverblijfcentra Brede school Organisaties kansengroepen Grootschalige jeugdevenementen Verenigingen met bijzondere opdracht Tewerkstelling
Lokaal jeugdbeleid Kadervorming en attesten Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid Kinderrechten Internationale samenwerking Uitleendienst Kampeermateriaal Begroting Onderzoek Beleidsdocumenten Fiscale aftrek kinderopvang Publicaties Parlementaire vragen en initiatieven

In de kijker

18.09.2017 | Uitnodiging studiebezoek Litouwen - 23 tot 27 oktober 2017


VilniusDe afdeling Jeugd trekt met een delegatie van zes personen naar Litouwen voor een studiebezoek over jeugdwerk op lokaal niveau. We bekijken welke verschillende jeugdwerkvormen er bestaan, welke methodieken ze in hun werking gebruiken en hoe ze diverse doelgroepen bereiken. Verder gaan we na welke rol de gemeentelijke jeugdcentra hebben in een lokaal netwerk. Bekijk het programma (pdf).

De delegatie wordt samengesteld uit jeugdwerkers, beleidsmedewerkers en experten die actief zijn op lokaal niveau of die het lokale jeugdwerk ondersteunen. Wil je graag deelnemen? Vul dan het sollicitatieformulier (docx) in en bezorg het ten laatste op 4 oktober 2017 aan de afdeling Jeugd.