Subsidies
Landelijk georganiseerde jeugdverenigingen Cultuureducatieve verenigingen Verenigingen informatie en participatie Politieke jongerenbewegingen Experimentele projecten Projectoproepen Jeugdhuizen Internationale projecten Jeugdverblijfcentra Brede school Organisaties kansengroepen Grootschalige jeugdevenementen Verenigingen met bijzondere opdracht Tewerkstelling
Lokaal en bovenlokaal jeugdbeleid Kadervorming en attesten Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid Kinderrechten Internationale samenwerking Uitleendienst Kampeermateriaal Begroting Onderzoek Beleidsdocumenten Fiscale aftrek kinderopvang Publicaties Parlementaire vragen en initiatieven

Verslagen van studiebezoeken - een bron van inspiratie

Leidraad voor een verslag van een zending

Van de deelnemers aan een zending verwachten we een verslag over de opgedane kennis en ervaringen. Dat verslag moet worden opgemaakt volgens een bepaald stramien en moet ten laatste 1 maand na de zending aan de afdeling Jeugd worden bezorgd.
Leidraad voor een verslag van een zending (.doc)

Overzicht verslagen

  • Verslagen van studiebezoeken (zendigen en ontvangsten in het kader van culturele of samenwerkingsakkoorden)
  • Verslagen van deelnames aan internationale studiedagen, seminaries, congressen
  • Verslagen van de uitvoering van projecten die de afdeling Jeugd met andere landen heeft opgezet
Bestemming Periode Thema Verslag
Letland - Riga 13-17.11.2017 De rol van jeugdonderzoek in de beleidsvoering versterken
Zuid-Afrika 27.05-01.06.2017 Youth Volunteer Congress en 20 jaar samenwerking tussen Vlaanderen en Zuid-Afrika
Catalonië 05-08.06.2017 Sociale inclusie, diversiteit en gelijke kansen in het jeugdwerk
Estland 15-18.10.2016 Cultuureducatieve activiteiten in de vrije tijd en hobby schools
Catalonië 07-10.11.2016 Wisselwerking tussen formeel en niet-formeel leren in de context van het lokale onderwijsprogramma
Estland - Tallinn 24-28 10.2016 Youthfriendly communities and public space
Brasschaat 14-18.03.2016 Seminar "iReacheable - Actual challenges for youth work"
Luxemburg 21-23.10.2015 Kwaliteitsbewaking in jeugdverblijfcentra
Catalonië 10-12.06.2015 Sociaal ondernemerschap
Luxemburg 25-27.02.2015 Bezoek aan vier Luxemburgse jeugdcentra met elk een eigen educatief aanbod
Denemarken -Odense 29.09-01.10.2014 Conferentie "Child in the City"
Litouwen 26-30.05.2014 Beheer van jeugdcentra op lokaal niveau
Estland 03-07.03.2014 Seminarie 'Kwaliteit in het jeugdwerk'
Catalonië 11-15.11.2013 Erkenning van het jeugdwerk
Luxemburg 02-04.10.2013 Jongeren in de publieke ruimte
Slovakije 02-07.09.2013 Vrijwilligerswerk in culturele activiteiten
Letland 13-16.05.2013 Seminarie 'Verhogen van de participatie van alle jongeren in diverse beleidsvoorbereidende processen op nationaal niveau'
Ierland - Dublin 11-13.03.2013 EU-Jeugdconferentie
Catalonië 06-09.11.2012 Jong zijn in een stedelijke context
Luxemburg 14-15.11.2012 Verantwoordelijk gebruik van de nieuwe technologieën op het vlak van informatie en communicatie
Kroatië - Zagreb 26-28.09.2012 Conferentie "Kind in de Stad" - Internationaal platform voor kindvriendelijke steden
Luxemburg 07-09.03.2012 Vorming van jeugdwerkers
Finland 19-24.03.2012 Media en jeugdwerk
Luxemburg 13-14.12.2011 De overgang van de school naar het beroepsleven, met speciale aandacht voor kansengroepen
Roemenië 31.10.2011 - 05.11.2011 Algemeen jeugdbeleid op lokaal, regionaal en nationaal niveau en participatie van jongeren
Madrid 17.10.2011 - 20.10.2011 Jeugd en werkgelegenheid: niet-formeel leren en de toegang van jongeren tot de arbeidsmarkt
Slovakije 26.09.2011 - 01.10.2011 Lokaal jeugdbeleid en jongerenparticipatie
Litouwen 03.10.2011 - 07.10.2011 Beheer van jeugdcentra op lokaal niveau
Straatsburg 16.05.2011 - 19.05.2011 2de Europees platform van jeugdcentra
Litouwen - Seminarie met de 3 Baltische Staten 21.03.2011 - 25.03.2011 Ontwikkeling van sectoroverschrijdend jeugdbeleid op lokaal niveau
Luxemburg 31.03.2011 - 01.04.2011 Jeugdcultuur