Subsidies
Landelijk georganiseerde jeugdverenigingen Cultuureducatieve verenigingen Verenigingen informatie en participatie Politieke jongerenbewegingen Experimentele projecten Projectoproepen Jeugdhuizen Internationale projecten Jeugdverblijfcentra Brede school Organisaties kansengroepen Grootschalige jeugdevenementen Verenigingen met bijzondere opdracht Tewerkstelling
Lokaal en bovenlokaal jeugdbeleid Kadervorming en attesten Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid Kinderrechten Internationale samenwerking Uitleendienst Kampeermateriaal Begroting Onderzoek Beleidsdocumenten Fiscale aftrek kinderopvang Publicaties Parlementaire vragen en initiatieven

Culturele akkoorden
 

Officiële intentie tot samenwerking

Een cultureel akkoord is een officiële intentie tot samenwerking tussen 2 landen of regio’s. In dat akkoord spreken beide partijen de wil uit om op het ruime vlak van cultuur, onderwijs en wetenschap samen te werken en kennis uit te wisselen. Ook het jeugdbeleid zit daarin vervat.

De concrete samenwerking wordt vastgelegd in een protocoltekst. Die tekst is onderhandeld in een Vaste Gemengde Commissie met vertegenwoordigers van beide landen. 'Gemengd' omdat er vanuit beide landen vertegenwoordigers deelnemen, 'vast' omdat men elkaar op geregelde tijdstippen ontmoet om de protocoltekst te schrijven. De tekst bevat een opsomming van de projecten en activiteiten die beide landen zullen uitvoeren en waarrond ze zullen samenwerken. De werkprogramma’s worden meestal ingevuld voor een periode van 2 of 3 jaar.

Landen of regio’s waarmee binnen een vaste gemengde commissie een al dan niet actief werkprogramma jeugd is opgezet:


 • Bulgarije
 • Canada
 • Catalonië
 • Chili
 • China
 • Duitstalige Gemeenschap van België
 • Finland
 • Frankrijk
 • Hongarije
 • Ierland
 • Italië
 • Marokko
 • Nederland (Cultureel Verdrag)
 • Oostenrijk
 • Polen
 • Quebec
 • Roemenië
 • Russische Federatie
 • Slowakije
 • Slovenië
 • Tsjechië
 • Zuid-Afrika

Concrete invulling voor jeugd: zendingen en ontvansten

De afdeling Jeugd lanceert geregeld een oproepn om deel te nemen aan een zending naar het buitenland of om een buitenlandse delegatie te ontvangen. De invalshoek is steeds beleidsmatig, ongeacht het inhoudelijke thema.

Een zending van een Vlaamse delegatie naar het buitenland gebeurt steeds na uitnodiging. De afdeling Jeugd streeft ernaar om, indien mogelijk, een gemengde delegatie samen te stellen van ambtenaren en jeugdwerkers. Na de zending moet er een verslag worden gemaakt. Zo kunnen de leerervaringen en goede praktijkvoorbeelden worden gedeeld met de thuisblijvers.

De Vlaamse overheid is ook geregeld gastheer voor een buitenlandse delegatie. JINT staat in voor de samenstelling van het programma en voor de praktische uitvoering. Ze loodst de delegaties door het rijke Vlaamse jeugd(werk)landschap en doet daarbij een beroep op de gastvrijheid van jeugdverenigingen en lokale jeugddiensten.