Subsidies
Landelijk georganiseerde jeugdverenigingen Cultuureducatieve verenigingen Verenigingen informatie en participatie Politieke jongerenbewegingen Experimentele projecten Projectoproepen Jeugdhuizen Internationale projecten Jeugdverblijfcentra Brede school Organisaties kansengroepen Grootschalige jeugdevenementen Verenigingen met bijzondere opdracht Tewerkstelling
Lokaal en bovenlokaal jeugdbeleid Kadervorming en attesten Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid Kinderrechten Internationale samenwerking Uitleendienst Kampeermateriaal Begroting Onderzoek Beleidsdocumenten Fiscale aftrek kinderopvang Publicaties Parlementaire vragen en initiatieven

Bilaterale samenwerking

Twee landen kunnen onderling afspreken om samen iets te doen. Er is dan sprake van een bilaterale samenwerking. Heel verschillende omstandigheden kunnen een samenwerking tot stand brengen, maar vaak is ze het gevolg van een onderhandeld akkoord. Zo heeft de Vaamse overheid al met heel wat landen en regio's culturele akkoorden en samenwerkingsakkoorden afgesloten, ook op het vlak van jeugd. De samenwerking met Zuid-Afrika neemt daarin een speciale plaats in.

De samenwerking (zowel binnen als buiten akkoord), kan leiden tot intense contacten en mooie leerervaringen en geven het eigen jeugdbeleid mee vorm. We zetten alle projecten en uitwisselingen op het vlak van jeugd(werk)beleid in de kijker. Van de uitwisselingen en studiebezoeken worden verslagen gepubliceerd. Op die manier hopen we de opgedane kennis en ervaringen verder te verspreiden.