Subsidies
Landelijk georganiseerde jeugdverenigingen Cultuureducatieve verenigingen Verenigingen informatie en participatie Politieke jongerenbewegingen Experimentele projecten Projectoproepen Jeugdhuizen Internationale projecten Jeugdverblijfcentra Brede school Organisaties kansengroepen Grootschalige jeugdevenementen Verenigingen met bijzondere opdracht Tewerkstelling
Lokaal en bovenlokaal jeugdbeleid Kadervorming en attesten Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid Kinderrechten Internationale samenwerking Uitleendienst Kampeermateriaal Begroting Onderzoek Beleidsdocumenten Fiscale aftrek kinderopvang Publicaties Parlementaire vragen en initiatieven

Concrete projecten

Sinds de start van de structurele samenwerking inzake jeugd vonden al heel wat projecten plaats. Zij vormen de concrete invulling van de teksten die door de drie landen op papier werden gezet.

Het jeugdbeleid in een aantal andere landengroepen werd met wisselend succes verkend: de Baltische staten, Tsjechië en Slovakije, Slovenië en Croatië. In 2008 werd een samenwerking opgestart met de Nordic Council.

De samenwerking tussen de drie Benelux-landen landen biedt het voordeel dat er grotere seminars kunnen worden opgezet. Dat gebeurde al voor de volgende thema’s

  • Participatie van kinderen
  • Niet-formeel leren
  • Participatie in alle staten (in het kader van de campagne "All different, all equal")