Subsidies
Landelijk georganiseerde jeugdverenigingen Cultuureducatieve verenigingen Verenigingen informatie en participatie Politieke jongerenbewegingen Experimentele projecten Projectoproepen Jeugdhuizen Internationale projecten Jeugdverblijfcentra Brede school Organisaties kansengroepen Grootschalige jeugdevenementen Verenigingen met bijzondere opdracht Tewerkstelling
Lokaal en bovenlokaal jeugdbeleid Kadervorming en attesten Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid Kinderrechten Internationale samenwerking Uitleendienst Kampeermateriaal Begroting Onderzoek Beleidsdocumenten Fiscale aftrek kinderopvang Publicaties Parlementaire vragen en initiatieven

Benelux

Dat Benelux staat voor België, Nederland en Luxemburg is ongetwijfeld algemeen bekend. Deze 3 landen hebben een - voornamelijk - economische samenwerking, die gebaseerd is op een verdrag.

Binnen de Benelux is er echter ook ruimte voor een jeugdagenda. Sinds 1996 vindt er tussen de drie landen systematisch overleg plaats op het vlak van jeugd. Een samenwerkingsprogramma is daarvan het resultaat. Daarnaast voeren de drie landen gezamenlijk een aantal concrete pojecten uit.